57440. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mosószer előállításra

OKegjelent 1913. évi szeptember hó 219-én. MAGY SZABADALMI KIFi. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57440. szám. XVHI/a. OSZTÁLY. Eljárás mosószer előállítására. DR HOBEIN FRIEDRICH ELBE/M AUSSIGBAN. A. bejelentés napja 1911 augusztus hó 21-ike. A találmány tárgya eljárás mosószer előállítására, mely lényegében véve abban áll, hogy terpentinolajat klórmésszell lal­kálikus keverékben oxidálunk. Ez az ozo­nizált terpentinolaj jelentékeny fehérítő­képességgel bír és azonkívül tetemes tisz­tító hatást fejt ki az azzal kezelt fehér­neműre, anélkül, hogy azt mint a kereske­delemben előf orduló legtöbb mosószer bár­mely módon rongálná. A klórmésznek oxidáló szer gyanánt való alkalmazása által igen nagy száza­lékban oxidált és ezáltal oly terpentin­olajra teszünk szert, melynek igen eré­lyes tisztító hatása van. A találmány szerinti eljárást célsze­rűen akként foganatosítjuk, hogy vízzel péppé kavart klórmeszet- szódával és ter­pentinolajjal keverünk össze. Ha a talál­mány szerinti i mosószert száraz massza alakjában akarjuk megkapni, akkor kalci­nált szódát fölös mennyiségben adunk hozzá. A klórmésznek terpentinolajjal fö­lös mennyiségű kalcinált szóda jelenlété­ben való összekeverésével kapott ozoni­zált terpentinolajhoz hozagímyag gyanánt különösen még a folyékony, vagy szap­panszerűen szilárd 'vízüveg bizonyult elő­nyösnek, amikor 'is a mosószerben lévő fölös mennyiségű 'kalcinált szóda a pép­keverékből és ! a vízüvegből ; a vizet el­vonja. Az ekkor kapott száraz massza porítható és 'alkalmas alakban csomagol­ható. A gyakorlatban különösen a következő mennyiségi arány áll be: 10 rész klór­mész, 21/2 rész víz, 6 rész terpentinolaj, 65 rész ammoniákszóda, 35 rész vízüveg. A mennyiségi arány azonban a mindenkori alkalmazásnak megfelelően ; módosítható. Hogy a mosószerben lévő fölös mennyi­ségű sződának hatását csökkentsük, eset­leg még 'zsírt-, zsírsavat, gyantát, szap­pant és más effélét adunk az anyaghoz, mi­által egyúttal & tisztító hatást fokozzuk. Ezen (eljárásnál a terpentinolaj at ter­pentinnel és más t-erpénekkel is helyette­síthetjük. oly módon, hogy a vízzel péppé kavart klórmeszet Iszódával és terpentin­nel vagy más terpénekkel vagy 3zekn,?k terpentinolajjal való keverékével kever­jük össze, történhetik továbbá az alkal­mazott lalkatrészek összekeverése oxidáló szerek kizárásával is, hogy kevésbbé eré­lyes hatást kifejtő mosószerre tegyünk szert. Lehet az alkalmazott szóda helyett más alkálikarbonátokat Vagy alkáliszulfá­tokat, illetőleg alkálikarbonátoknak és

Next

/
Thumbnails
Contents