57431. lajstromszámú szabadalom • Önműködő biztonsági elrendezés kinematograf gépekhez

Megielent 19154. évi szeptember hó 159-én. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57431. szám. IX/h. OSZTÁLY. Önműködő biztonsági berendezés kinematográfgépekhez. SZÉKELY ÁRPÁD ÉS RUDA MÁTYÁS MÜSZERÉSZSEGÉDEK ARADON. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 29-ike. Jelen találmány tárgya önműködő bizton­sági berendezés kinematográfgépekhez, mely berendezés működése abban áll, hogy ha a filmszalag bármely okból elszakad vagy vége teljesen föl van tekercselve vagy a gépet hajtó mótor megáll vagy a mótor át­tételi szíja elszakad, a berendezés a vetítő sugárnyaláb útjába önműködően ernyőt bo­csát, mely a vetítési fölülettől a fényt el­zárja, a nézőtér világítására való lámpákat pedig egyidejűleg bekapcsolja, ha a film­szalag szakad el, a berendezés a gép mo­torját is kikapcsolja. A mellékelt rajz a találmány tárgyának foganatosítási alakját tünteti föl; a 1. ábra az önműködő berendezés oldalné­zetét, a 2. ábra elülnézetét mutatja, a 3. ábrán a kinematográfgép csévetartó tengelyére szerelendő kontaktusberendezés oldalnézete, a 4. ábrán a kinematográfgépre szerelt fényelzáró ajtó a rá erősített kontaktusok­kal vízsszintes metszetben látható. Az önműködő berendezés (a) állványa a (b) kerettel van ellátva, melynek (c) oldal­léceinél fogva az (a) állvány a kinemato­gráfgép tokjára erősíthető vagy ennek veze­téksíneibe betolható. A (b) keret a vetítő sugarak útját úgy oldalt, mint fölfelé és lefelé elzárja. Az (a) állványnak U-alákban befelé hajlított függőleges oldalléceiben a (d) fényelzáró ernyő van függőleges irány­ban mozgathatóan vezetve úgy, hogy a (b) keret nyílását elzárhatja vagy szabaddá te­heti. A (d) ernyő fölső végére az (e) kampó van erősítve, mely az ernyő föltolásánál az (f) kampóba kapaszkodik és ezáltal rögzítve van. Az (f) kampó a berendezés (a) állvá­nyán ennek mellső lapjával párhuzamosan ágyazott vízszíntes (g) tengelyen megerősí­tett és ezen tengelyre merőleges (h) két­karú emelőnek a forgástengelye előtt lefelé nyúló toldata. A (h) emelő hátsó végén csa­var és hasíték útján beállíthatóan az (i) mágnesfegyverzet, mellső végén pedig ugyan­ily módon beállíthatóan a (j) ellensúly van megerősítve. A (h) emelő kilengése az (a) állványra erősített és az emelő hasítékán áthatoló (k) csavar és a rácsavarolt és rög­zíthető (1, 1') beállító csavaranya segítségé­vel. Az (a) állvány hátsó lapjára vagy amint az 1. ábra mutatja a (b) keret fölső' olda­lára tartósín útján az (m) elektromágnesek vasmagjait összekötő (n) járom van erősítve úgy, hogy a (h) emelőre erősített (i) fegy­verzet az (m) elektromágnesek vasmagjai fölött lenghet föl- vagy lefelé. Az' (a)

Next

/
Thumbnails
Contents