57413. lajstromszámú szabadalom • Készülék közönséges, valamint nyugtaszelvénnyel ellátott postautalványok lebélyegzésére

Megjelent 1912. évi szeptember hó 24-én. MAGY KIR. SZABADALMI Ifi ig HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57413. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Készülék közönséges, valamint nyugtaszelvénynyel ellátott postautalványok lebélyegzésére. MAGYAR POSTA- ÉS VASÜTI AUTOMATA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 október hó 18-ika. A postautalványok lebélyegzésére eddig­elé használt készülékekkel csupán egyenlő hosszúságú postautalványok voltak lebélye­gezhetők. Éppen ezért az ilyfajta lebélyeg­zőkészülékek vagy csak a közönséges (nyugtaszelvény nélkül nyomtatott) vagy pe­dig csakis a nyugtaszelvénnyel ellátott pos­tautalványok lebélyegzésére voltak alkal­masak. A jelen találmány azonban lehetővé teszi a közönséges, valamint a nyugtaszelvény­nyel ellátott postautalványoknak egyazon i készülékkel való lebélyegzését. A találmány lényege abban áll, hogy a nyugtaszelvénnyel ellátott postautalványok lebélyegzésekor egymással állandóan érint­kező bélyegző- ós támasztóhengert (ill. támasztóhengereket) nyugtaszelvény nélkül nyomtatott postautalványok lebélyegzése esetén egy e célból beiktatott berendezés segítségével a bélyegzőhenger körülforgásá­nak bizonyos szakasza alatt egymástól el­távolítjuk, úgy hogy a henger azon része, mely a nyugtaszelvényt bélyegezné le, nem működik. A mellékelt rajz példaképen a találmány tárgyának egy kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra az említett berendezéssel ellátott postautalványlebélyegzőgép elülnézete, a 2. ábra ugyanezen gép oldalnézete. A lebélyegző-gépben a nyugtaszelvényes postautalványok lebélyegzésére szükséges bélyegzőkkel ellátott (a) henger van ismert módon elrendezve, amellyel egy (b) tá­masztóhenger működik együtt. Ezen henge­rek között a nyugtaszelvényes postautal­ványokat oly módon vezetjük keresztül, hogy az ilyen postautalványokon megkívánt i valamennyi bélyegpecsét rányomtatódik a megfelelő helyekre. Nyugtaszelvényes posta­utalványok lebélyegzésekor tehát a bélyegző-és a támasztóhenger állandóan érintkezés­ben maradnak. Világos, hogy az efajta nyugtaszelvényes postautalványok lebélyegzésére való készü­lékekkel akár nyugtaszelvény nélkül nyom­tatott postautalványokat is lebélyegezhetünk. Ez esetben azonban az a hátrány jelentke­zik, hogy ilyen rövidebb postautalványoknál a bélyegző- és a támasztóhengerek azon részei, amelyek a nyugtaszelvény lebélyeg­zésére rendeltetvék, közvetlenül érintke­zésbe jönnek úgy, hogy a (c) festékelőbe­rendezésről a nyugtaszelvény lebélyegzésére

Next

/
Thumbnails
Contents