57408. lajstromszámú szabadalom • Fertőtlenítő berendezés távbeszélőkhöz

Megjelent 1913. évi szeptember hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57408. szám. VlII/j. OSZTÁLY­Fertőtlenítő berendezés távbeszélőkhöz. DR LEDERER ERNST GYAKORLÓ ORVOS VVIENBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 9-ike A találmány tárgya önműködő fertőtle­nítőberendezés távbeszélőkhöz, melynél a beszélőtölcsérhez alkalmas módon erősített mozgatható födővel ellátott keret van al­kalmazva, melynek belső oldalán rúgó se­gélyével drótháló vagy szitalemez, által tartott SZSO^cLZi fertőtlenítő szer szilárdan tartatik. A mellékelt rajz 1. ábráján a berendezés elölnézete, a, 2. ábrán oldalnézete zárt állapotban, a 3. ábrán egy belső nézet SS <ü 4. ábrán a készülék egy további kiviteli alakjának függélyes metszete látható. A fémből vagy más anyagból készült (1) keret a távbeszélő beszélő tölcsérére helyeztetik és az 1. ábra szeripttí a (2) szo­rítógyűrű és a (3) csavar segélyével^ a 3. ábra szerint pedijg a (4) dudorodás és az (5) csavar segélyével van a tölcsérhez erősítve úgy, hogy a (6) csap vagy csavar körül forgatható (7) födő a beszélőtölcsér nyílását elzárja. Asztali készülékeknél a beszélőtölcsérnek ez az elzárása épp úgy, mint nyitása, a (7) födő súlyánál fogva önműködőlég eszközöltetik. A (7) födő bel­sejében van la (9) rúgó áltajl a záró hely­zetben tartott és a (8) csukló körüli föl­csappantható (10) szitalap elrendezve, mely alá száraz fertőtlenítő SZSB szoríttatik, pl. formaldehid, formálin vagy hasonló. A leírt berendezések működési módja asztali készülékeknél a következő: A távbeszélő nyugajlmi helyzeténél a (7) födő a beszélőtöilcsért elzárja úgy, hogy a fertőtlenítőszerből! fejlődő gázok vagy gőzök a beszélőtöilcsért teljesen fer­tőtleníthetik. Ha a beszélőtölcsérrel ellá­tott hallgatót fölemeljük, a (7) födő sú­lyánál fogva függélyes helyzetében ma­rad és a beszélőtö|lcsér nyílását szabaddá teszi. A beszélőtölcsér nyílása záratik, mi­helyt a hallgatót a távbeszélőre ráfektet­jük vagy ráakasztjuk. Fali készülékeknél, melyeknél a hallgató és beszélőtölcsér nem egy darabot képez, a fertőtlenítő berendezés hatása azáltal van biztosítva, hogy a távbeszélő haszná­latánál a (7) födőt eltoljuk éta, & nyílást a beszélgetés befejezte után hasonló mó­don zárjuk. Emellett fali készülékek berendezésénél! a (7) födő a nyitott helyzetében való rög­zítése céljából ia (11) toldattal van el­látva, mely az 1. ábra szerint (12) lyuk­kal vagy a 3. ábra szerint A (13) kimet­széssel van 'ellátva. A (12) lyukba vagy (13) kimetszésbe nyitott (7) födőnél a (14)

Next

/
Thumbnails
Contents