57400. lajstromszámú szabadalom • Választási urna

SZABADALMI LEÍRÁS 57400. szám. XXf OSZTÁLY Választási urna. HEINRICH MAX ARTHUR GYÁROS GLAUCHAUBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 5-ike. Jelen találmány tárgya választási és ha­sonló célokra szolgáló urna, melynek se­gítségével a választó cédulákat gyorsan össze lehet keverni és kiüríteni. A talál­mány lényegében egy urnaszerű edény bel­sejében forgathatóan elrendezett sajáté szerű rázó hengeres felületből áll, mely a cédula betöltő-tölcsér szájnyílásának fölvé­telére megfelelő kivágással bír. Á mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán az oldalnézetnek megfelelő, a 2. ábrán az elölnézetben megfelelő füg­gőleges metszetben, a 3. ábrán elölnézetben s a 4. ábrán fölülnézetben. Az urnaszerű (a) edény belsejében (a) és (c) csapjai körül elforgathatóan van ágyazva a szabálytalan hengerfölületalakú keverődob, mely a recézett (d) • éja la sima (e) félből áll, melyeket a (g) csatlók köt­nek össze egymással s melyek közül az (e) fél az (i) beöntő tölcsér nyílásának fölvételére a (h) kivágással van ellátva. A (p) forgattyú által hajtott keverődob az (i) tölcsérnek (1) nyílásán át bedobott s a keverőtengelyen lévő recés (n) rész által jobbra és balra elosztott szavazó­! cédulákat jól összekeveri, anélkül, hogy eközben a cédulákat figyelemmel lehetne kisérni. Az (a) urna alján a (q) reteszajtó van alkalmazva, melyen keresztül a szavazó­cédulákat eltávolíthatjuk, ha előzőleg a keverődobot (h) nyílásával a reteszajtó fölé fordítottuk. SZABADALMI IGÉNY. Keverőurna választási és hasonló célokra, jellemezve egy urnaszerű edény belse­jében alkalmazott recézett és sima fél­ből álló és keverődob gyanánt szolgáló j szabálytalan hengerfölület által, mely­! nek sima részén a beöntő tölcsér föl­vételére szolgáló bevágás van alkal­mazva, míg laz urna alján egy retesz­ajtó Van elrendezve oly célból, hogy a keverődobot a nyílásával a reteszajtó felé fordítva, la szavazócédulákat eltá­volíthassuk. (1 rajzlap melléklettel.) *LLM3 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG MYOMDÁJA SUDAPESTE*-

Next

/
Thumbnails
Contents