57380. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a kéznek irásnál, rajzolásnál, zongorázásnál és más efféle munkáknál való megtámasztására

Megjelent 1913. évi szeptember hó 21-én. MAGY KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57380. szám. VII/e. OSZTÁLY. Berendezés a kéznek írásnál, rajzolásnál, zongorázásnál és más efféle munkáknál való megtámasztására. V. D. OHE AUGUST HEINRICH FRIEDRICH TANlTÓ ELBA/M NEUHAUSBAN. k bejelentés napja 1911 december hó 11-ike. Találmányom tárgya a kéznek írásnál, rajzolásnál, zongorázásánál és más efféle munkáknál való megtámasztására szolgáló berendezés. írásnál és rajzolásnál ugyanis helyes kéztartás mellett csak a kis újjnak szabad a papírlapon nyugodnia. Ezen kéz­tartás pedig rendkívül fárasztó. Ép így fá­rasztó a zongorázásnál is a kéz szabadon tartása. Találmányom ezen hátrányokat elhárítja és lényegében egy rugalmas, fölfüggesztett hurokból áll, mely használatkor a kéz­csuklóra húzatik. Ezen hurok az író- vagy rajzasztal, illetve a zongojrabillentyűk fölött van fölfüggesztve úgy, hogy a kézfej te­hermentesíttetik. Találmányom a kézírás szépsége és az ujjügyesség szempontjából nagyon előnyös; ezenkívül pedig az újj- és kézizmokat a túlcsigázástól, a görcstől is óvja. A mellékelt rajzon találmányom tárgyá­nak több példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra egy írásnál hasz­nálható kéztámasztó berendezést mutat. A (2) tartórúd, mely a (3) szárnyas csavar­anya révén elforgathatóan van az (1) asz­talon megerősítve, a (4) harántrudat hordja, amelyen az (5) gyűrű révén egy (6) zsineg van fölfüggesztve, melynek hossza a (8) kettősgyűrű révén változtatható. E zsineg a (7) gyűrű rév'én a (8) rugalmas hurkot tartja, mely a (10) nyomókapocszárral van ellátva. A 2. ábrán föltüntetett kiviteli alakban szintén egy írásnál használható kéztámasztó berendezés van föltüntetve. A (12) tartó­rúd a (11) asztalra van erősítve és a (13) karokkal csuklósan van összekötve. E ka­rok a (14) csatlórudak révén a (12) tartó­rúdon eltolható (15) hüvellyel kapcsolato­sak, melynek révén a (13) karok a kellő magasságban rögzíthetők, használaton kívül pedig a (12) tartórúdra csappanthatók. A (13) oldalkaron megerősített (8) zsinegeken függnek a (9) rugalmas hurkok. A 3. ábrán egy rajzolásnál használható kéztámasztó berendezés van föltüntetve. Az (1) asztalon elforgathatóan megerősített (16) tartórúd a (17) karral kapcsolatos, melynek mellső (17a) része le van hajlítva és a (18) fogazással van ellátva, hogy a szerint, amint a ferde rajztáblának alsó vagy fölső részén dolgozunk, a (9) hurkot tartó zsineg (5) gyűrűjét más-más kivá­gásba lehessen beakasztani.

Next

/
Thumbnails
Contents