57364. lajstromszámú szabadalom • Javítások oly berendezéseken, melyek valamely tárgynak bütykös kötélen vagy láncon való rögzítésére szolgálnak

Megjelent 1913. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57364. szám XIX f. OSZTÁLY­Javítások oly berendezéseken, melyek valamely tárgynak bütykös kötélen vagj láncon való rögzítésére szolgálnak. WHITEHEAD ET C° R. T. FIÚMÉBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 31-ike. Ismeretesek már oly berendezések, me­lyekkel valamely bütykös kötélen vagy láncon csúszó tárgy pl. tenger alatti úszó akna, megfelelő mélységben rögzíthető a bütykös kötélhez vagy lánchoz, szükség esetén pedig a kötés teljesen meg is szün­tethető. Ezen berendezéseknek egy bizonyos faj­tája lényegében az illető tárgyhoz erősített hüvelyből áll, melyban egy fölnyitható fül olykép van eltolhatóan elrendezve, hogy a hüvelybe behúzott állapotában zárva van, mely helyzetében egy rugalmas, kikapcsol­ható retesz biztosítja; az említett fülnek a lánc vajry kötél két egymás után követ­kező bütyke közötti megtartására ezen berendezéseknél rúgóhatás alatt álló retesz szolgál, mely amint szabadon elmozoghat az őt akadályozó akasztó berendezéstől, a fülnek szabad nyílását megkisebbíti. Jelen találmány tárgya ezen rögzítő be­rendezéseknek javítása és célja, hogy a kapcsolat a tárgy és kötél között könnyeb­ben legyen oldható; lényege, hogy a büty­kös kötelet körülvevő fül önműködően ki­nyilik, ha az illető tárgyat fölhúzása cél­jából a rajta e célból kiképezett fogantyú­nál megragadjuk és fölfelé húzzuk. Mellékelt rajz 1. ábrája a jelen találmány értelmében szerkesztett tartó berendezést mutat a büty­kös kötél bevezetése előtt, a 2. ábrája ugyanezen berendezést a kötél bevezetése után mutatja; a kötél megszo­rulását előidéző berendezés szorító helyzete pontozottan van föltüntetve, a 3. ábra végül a berendezést azon ála­potban mutatja, melyben a készülék ínég­emelése után a kötél már eleresztetett. Ezen rajzon (z) jelenti a bütykös kötél­hez vagy lánchoz erősítendő tárgyat, pl, valamely tenger aláTtti uszóaknát, mely a rajzon köpenyének egy része révén van jelezve. Ezen (z) tárgy köpeny-fölületéhez ismert módon elől nyitott és hátul zárt vízszintes (b) henger van beépítve, melyben az (o) csuklóval kinyithatóan megerősített (m) fül dugatyúszerű (n) nyele vezetődik; utóbbi annyira léphet ki a (b) hengeres házból, amennyire ezt az (n) dugattyú (4) nyakába belenyúló (3) pecek megengedi. A (b) hengerköpeny alsó részében ismeri módon (f) retesz mozoghat el, melynek szabad végét (t) rúgó a (11) tartóhoz erő­sített (h) emelő segélyével az (n) dugattyú

Next

/
Thumbnails
Contents