57359. lajstromszámú szabadalom • Kerekes korcsolya

Megjelent 1912. évi szeptember hó 21-én. MAGY KIK. SZABADALMI ®ÉÍH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57859. szám. XX/g. OSZTÁLY­Kerekes korcsolya. FLOH FRIGYES MÉRNÖK ÉS KOHLER KÁROLY MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 19H október hó 3-ika. Elsőbbsége 1910 május hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly kerekes kor­csolya, melynél a kerekek ágyazására a talplemezre erősített és ahhoz ferdén álló tengelycsapok szolgálnak. A találmány lé­nyege abban áll, hogy a fölső végükön megvastagított ferde tengelycsapok közvet­lenül a talplemeznek lehajlított részeihez vannak erősítve és a tengelycsapok vasta­gabb részének a vékonyabb rész felé eső vége csavarfölületnek kiképezett lépcsőt al­kot, melyhez a csapot körülvevő csapágy­nak hasonló csavarfölületnek kiképezett végét egy utánaállítható rúgó nyomja hozzá és pedig úgy, hogy a kerekek a talp­lemeznek a testsúlya alatt való ferde be­állásánál önműködően elállítódnak, a nyo­másnak megszűnténél pedig a rúgó hatása alatt eredeti helyzetükbe visszatérnek. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráján je­len kerekes korcsolya egyik példakénti ki­viteli alakjának oldal-és elölnézete van föl­tüntetve. (B) a (p) ferde tengely csapnak megvas­tagított része, mely a talplemeznek lehajlí­tott (c) végéhez szögecselés, forrasztás által vagy más módon van szilárdan megerősítve. A körülbelül 45° emelkedéssel bíró (s) csavarfölülét, a (Bl) résznek a (p) csapfelőli végén van kiképezve. A két kerékpárnak csavarmenetei ellenkező menetüek. A (p) csapra az (el) csapágy vagy agy van rá­tolva, mely ugyanolyan csavarfölületben végződik, mint a (Bl) rész és mely az (A) keréktengely ágyazására szolgál. A (p) csap alsó végén újból meg van vé­konyítva s ezen csapvégre az (f) rúgó van rátolva, mely egyik végével az (el) csap­ágynak alsó fölületéhez, másik végével pe­dig az (m) csavaranyához támaszkodik. A csavaranya segélyével a rúgó feszültsége beállítható, miáltal a kerékpárok elfordulá­sát gátló ellentállást tetszés szerint változ­tathatjuk. Ha tehát a talplemeznek ferde beállásánál a keréktengely s ennek következtében az (R) kerekek is a (p) csap körül elforognak, akkor, mivel ekkor az (el) csapágy a csa­varfölülét mentén lefelé nyomatik, az (f) rúgó megfeszül és a kerékpárokat eredeti helyzetükbe visszahozni iparkodik. A nyomás megszűnténél ez meg is történik, mivel a rúgó az (el) csapágyat a csavarfölülét men­tén visszatolja, mire az (R) kerekek eredeti helyzetükbe visszatérnek. Ily módon a kerekes korcsolya íveknek pontos feírását is lehetővé teszi, mivel a talplemeznek ferde beállása a lábak ferde állásának szükségszerű következménye. A

Next

/
Thumbnails
Contents