57358. lajstromszámú szabadalom • Kemény fehérnemű celluloidból

Megjelent 1012. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KI A HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57358. szátii XI/g. OSZTÁLY. Kemény fehérnemű celluloidból. ANHALT1SCHE KAMMFABRIK RÓBERT F1EDLER & SOHN CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 29 ike. Elsőbbsége 1911 jnnius hó 17-ike. Jelen találmány célja az úgynevezett li­kacsos kongress-szövetnek áthatlan anyagból és pedig celluloidból való utánzása. Celluloidból készült fehérnemű, valamint áttörésekkel ellátott celluloid már ismeretes. Jelen találmány lényege abban áll, hogy kemény fehérnemű, pl. gallérok, ingmellek és kézelők előállítására celluloidot magá­ban vagy más anyagokkal, pl. fehér, min­tázott vagy színes szövetbetétekkel össze­köttetésben alkalmazunk, mely tetszőleges alakú és elrendezésű, hálózatszerű áttöré­sekkel van ellátva. A folytonosan hordható, ismert fehér­neműeknél, melyek celluloidutánzatból vagy más áthatlan anyagból készülnek, légátbo­csátó vagy szellőztető hálózat alkalmazása különösen fontos, mert ezen fehérneműek az izzadmányokat nem képesek fölszívni, másrészt pedig ezeknek elpárolgását meg­akadályozzák. Ezen hátrányos tulajdonsá­gok miatt az efféle fehérneműek csak kis mértékben terjedtek el, különösen pedig sportkörökben nem voltak használhatók. A találmány alkalmazása által azonban a fehérneműek, melyeknek anyaga izzadmá­nyokkal és párolgással szemben áthatlan, oly tulajdonságokat kapnak, melyek azokat egyéb előnyeiken kívül egészségügyi szem­pontból is kifogástalanokká és alkalmasakká teszik. Az áttöresek hálózatszerűek és a lenből tkészült fehérneműnél használatos mintáza­tokat mutathatják úgy, hogy hű utánzatok keletkeznek, melyeknek ugyanazon tulajdon­ságaik vannak, mint a likacsos fehérnemű­nek. Az áttörések által képezett sűrű szemű rostély a szellőztetést, valamint az izzad­mányok elpárolgását kiválóan elősegíti, te­hát a bőrön jóleső és frissítő hőmérséklet­kiegyenlítést idéz elő. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja látható. Az 1. ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál az áttörések kis négyszögeket és sűrű szemű rostélyt képeznek, melynek szemei a szövetek lánc- és vetülékfonalai­hoz hasonlóan egymást keresztezik úgyr hogy a likacsos kongress-szövetek hű után­zata keletkezik. A 2. ábra szerint az áttöréseket köralakú nyílások képezik; a hatás itt is ugyanaz, mint a szögletes nyílásoknál. A nyílások alakjainak különbsége nem befolyásolja a benyomást, melyet a fehérnemű előidéz.

Next

/
Thumbnails
Contents