57355. lajstromszámú szabadalom • Fényképező lemez kazetta

3 -(l)-nél, a (q) lemez exponálásánál (2)-nél és az (x) lemez exponálásánál (3)-nál megfogva kihúzzuk. A leírt készülék használatával a gyakran szükséges és mindenkor drága és komplikált lemeztáros kamrák nélkülözhetők. Minden kazetta hátsó része fölhasználható az ex­ponált tárgyra vonatkozó jegyzetek készíté­sére, valamint az exponálás dátumának föl­jegyzésére azon célból, hogy a lemezeket különösen az előhívásnál könnyen sorrendbe szedhessük. Nehogy a papiron esetleg elő­forduló hibák a lemezt tönkre tegyék, a zsákocskák célszerűen kettős papirlemezből készíthetők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fényképező lemezkazetta vékony fény­áthatlan anyagból, például papírból ké­szült két egymásba tolható zsákocskával, melyek közül a külső egyik fölületén egy nagy exponáló nyílással van ellátva és a fényérzékeny lemezt, mely fölső szélével reá van erősítve és amelyet a második zsákocska vesz körül, szabadon lógva tartja, azáltal jellemezve, hogy a belső zsákocska mindkét oldalán a kamrá­ból kinyúló nyelvekkel, vagy szalagos nyúlványokkal van ellátva, amelyek húzásával nemcsak az exponálásnál a külső zsákocskából ki, hanem a kazetta zárásánál ugyanebbe be is húzható úgy, hogy a zsákocska elhajlása, vagy össze­gyűrődése megakadályoztatik, s ez így igen vékony anyagból készülhet. 2. Az 1. igény szerinti fényképező lemez­kazetta egy foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy az egyik nyelv, mint szalagos nyúlvány a külső zsákocska nyílásán át van vezetve, mely nyílás egy, esetleg két ferdén futó bevágással van kiképezve, melyek ezen utóbbi esetben egy csúcsban futnak össze azon célból, hogy a belső zsákocska fölső széle aka­dálytalanul haladhassék el a nyílás előtt. 3. Az 1. és 2. igény szerinti fényképező lemezkazetta egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a szalagos nyúl­vány a nyíláson túl célszerű helyen oldalt elálló nyelvekkel van ellátva, melyek a nyílás sarkaiba ütközve a belső zsákocska tova mozgását és így annak teljes kihúzását megakadályozzák. 4. Az 1—3. igény szerinti fényképező lemez­kazetta egy foganatosítási alakja, jelle­mezve egy a külső zsákocska egyik szélén elhelyezett hüvely által, mely vagy az exponáló nyílás fölső szélére külön reá van erősítve, vagy pedig az­által van kiképezve, hogy az exponáló nyí­lásból csak három oldalán kivágott lemez meghajlítása után szélével a külsőzsákocs­kához van erősítve, mely hüvely a kazet­tának a fényképezőkészülékbe való erő­sítésére szolgál, amely által csukott kamra ajtó mellett, a hüvelyköpeny meg­feszíttetik, s az exponáló nyílás fölső széle a lemeztől eltávolíttatik úgy, hogy a belső zsákocska a külsőbe akadály­talanul betolható anélkül, hogy az első fölső széle az exponáló nyílás fölső szélébe beakadna. 5. Az 1. igény szerinti fényképező lemez­kazetta egy foganatosítási alakja, jelle­mezve egy a kamra belsejében forgat­hatóan erősített kar által, mely teljes hosszában a kamra belseje felé eső fölületén horonnyal, vagy célszerű perem­mel van ellátva, mimellett a kamra bel­sejében megfelelő helyen egy léc, vagy rúgó van elrendezve, amelyhez a kar, melyre a külső zsákocska fölső részére erősített hüvely van húzva, a kamra ajtó becsukásakor hozzányomódik úgy, hogy a hüvelyköpeny a horonyba fekvő rúgó által megfeszül. 6. Az 1. és 2. igény szerinti fényképező lemezkazetta egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kamra belse­jében elforgathatóan elrendezett kar alatt egy lekerekített, vagy ferde léc, vagy sin van szerelve, mely a belső zsákocska szélét a lemez felé vezeti a belső zsákocska betolásának megkönnyí­tése céljából. 7. Az 1. igény szerinti fényképező lemez­kazetta egy foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a kazetta több egy­más előtt elhelyezett lemezzel, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents