57290. lajstromszámú szabadalom • Rugós szerkezetű mótor- vagy kerékpár kormány

Megjelent 1913. évi szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL ' SZABADALMI LEIRAS 57290. szám. XX/e. OSZTÁLY. Rugós .szerkezetű mótor- vagy kerékpárkormány. k. nagy józsef magánzó sófalván. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány tárgya egy oly rúgós kormány, amely szerkezeténél fogva a ke­rékpárok, motorok használatát kelleme­sebbé, kényelmesebben használhatóvá teszi és megakadályozza a gép által okozott rezgés továbbvitelét, mivel a benne elhe­lyezett rúgó a nagyobb lökéseket föl­fogja. A találmány lényegében a kormányvázra szerelt karok oly kiképzése, hogy azok egy csap körül függélyes irányban moz­gathatók, míg egy függélyesen álló rúgó­val állandóan kifeszítve vannak. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképem kiviteli alakja .van föltüntetve nézetben. (a) a kormányrúd, (d) a keresztfed, amelyre a (g) csappal ellátott (e) nyúl­ványok vannak erősítve. Ezen nyúlványok (g) csapjai tartják a (c) kormányzó karo­kat, melyek úgy vannak kiképezve, hogy egyik végük (i) rúgó tartó lap, a (g) csap és (c) fogantyú közötti rész pedig (b) orrá van kiképezve, amely a (d) kereszt­fej (j) nyúlványának fekszik, (f) az (o) rúgót tartó hüvely. A találmány alkalmazása a következő: I A (c) kormányzókarok megfogásakor a test előrésze ezen karokra fekszik. A gép haladása alkalmával a göröngyök és egy­általában az út egyenetlensége folytán a gép Ugrál, miközben a test is rázkódik. Mindezen rázkódást fölfogják az (o) ru­gók és így a (c) kormánykarok a (g) csap körül lef elé nyomódnak, amikor is az (o) rúgó összenyomódik oly nagy mérték­ben, amilyen nagy a lökés. A lökés megszűnésének pillanatában az (o) rúgó a (c) karokat eredeti helyzetébe nyomja, amely karok állását a (b) orr, ill. a (j) nyúlvány határozza. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is ké­szíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Rúgós szerkezetű mótor vagy kerékpár­kormány, jellemezve a kormányrúdra szerelt, függélyes irányban csap körül elmozogható és rúgóval kifeszítve tar­tott kormánykarok által, azon célból, hogy a gép rázkódását az alkalmazott rugók segélyével fölfogják. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ8ZVÉNYTÁB8A8ÁG NYOMDÁJA BU0APE6TBN

Next

/
Thumbnails
Contents