57258. lajstromszámú szabadalom • Kézi kukoricamorzsoló

Megjelent J912. évi szeptember lió 14-én. MAGY. gggf KIH szabadalmi ggö hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 57258. szám. X/a. OSZTÁLY. Kézi kukoricamorzsoló. mátrai antal gyáros budapesten. A bejelentés napja 1911 november hó 21-ike. Jelen találmány tárgya kézi kukorica­morzsoló, mely rendkívül egyszerű szer­kezete által tűnik ki. A találmány tárgya a csatolt rajzon bárom kiviteli alakban van föltüntetve. Az 1. és 2. ábra az első kiviteli alak alap­rajza és elölnézete, a 3. ábra a második kiviteli alak elölnézete, míg a 4. ós 5. ábrák a harmadik kiviteli alak oldal- és elölnézete. A találmány értelmében szerkesztett ku­koricamorzsoló lényegében egy (a) alap­lemezből áll, melyen tetszésszerinti elosz­tásban (b) fogak vannak elrendezve. Az (a) lemez pl. a (c) lyukakon át behajtott csa­varok által vagy más módon egy tetszés­szerinti szilárd alapra, pl. asztalra stb. erő­síthető. Az így megerősített morzsoló már most úgy használtatik, hogy a kukorica­csövet a fogakon végig húzzuk, miáltal a szemek leperegnek, célszerű az (a) lemezt kissé ferdén elhelyezni, hogy a leválasztott kukoriczaszemek azonnal leessenek és egy gyűjtőedénybe fölfoghatók legyenek. A 3. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál az alaplemez félhenger alakjában van kiképezve, miáltal a morzsolóhatás fokoztatik. A 4. és 5. ábrán föltüntetett kivitelnél a sík- és félhengeralak kombinálva van. SZABADALMI IGÉNY. Kézi kukoricamorzsoló, jellemezve egy va­lamely szilárd alapra erősíthető tetszés­szerinti alakú alaplemez által, mely tetszésszerinti elosztású fogazással van ellátva úgy, hogy ha a kukoricacsövet ezen fogakon végighúzzuk, a fogak a kukoricaszemeket a csőről letépik illetve lemorzsolják. (1 rajzlap mellékletel.) PALLAS I.FÍ! ZVÉNYI\R8A8Á3 Í.YOMDÁJA BU0APE8TBN.

Next

/
Thumbnails
Contents