57233. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nem repedező, könnyen megmunkálható műmárvány készítésére

Megjelent 1912. évi szeptember hó 14-én. MAGY. Kia SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57233. szám. xil/f. OSZTÁLY. Eljárás nem repedező, könnyen megmunkálható műmárvány készítésére. MADARI KREYBIG LAJOS VEGYÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 október hó 14-ike. A cementtel készült műmárványok •színezése és csiszolása nehézségekbe ütkö­zött, míg a könnyebben színezhető és csi­szolható azon műmárványok, melyek gipsz­ből mint alapanyagból készültek, az előb­bieknél könnyebben repedeztek. A jelen találmány ezen utóbbi műmárványfaj hát­rányainak kiküszöbölését célozza. A találmányt a következőkben egy fo­ganatosítási példa kapcsán ismertetjük: 1000° fölött égetett, tehát lassan kötő neutrális gipszet finoman őrölt zsírkővel (talkummal) s esetleg a szükségelt festék­kel keverjük s glycerintartalmú vizes enyv­oldattal péppé gyúrjuk. Az ezen pépből vagy több különböző színű pépből lapokat készítünk, melyekbe merevítés céljából sod­ronyhálót vagy szövethálót helyezünk el. E lapokat már most még nem egészen le­kötött állapotban oly habarcs révén rög­zítjük a falon, amely habarcs korábban 'köt le, mint a lap anyaga úgy, hogy a habarcs lekötése nem idézhet elő feszült­ségeket a lapokban. A lapok közeinek azo­nos anyaggal való elkenése után a szára­dást bevárjak, a durva fölületet ismert módon gyaluljuk és horzsakővel síkra csi­szoljuk, ezután híg kénsavba mártott szi­vaccsal jól ledörzsöljük s a fölös kénsav­nak bőséges vízzel való lemosása után oly híg tapasszal tapasztjuk el, amelyet igen híg vízüvegből, finomra őrölt krétaporral vagy cinkoxyddal készítünk. A fölületet megszáradása után ismert módon csiszoljuk s végül előbb forró lenolajjal, majd viasz­nak terpentiues oldatával jól. bedör-i zsöljük. Az egyes műveletek célja ós előnye a következő: Azáltal, hogy 1000° fölött ége­tett gipszet használunk zsírkővel keverten, egyrészt kevésbbé likacsos terméket nye­rünk, másrészt a lekötés idejét megnyújt­juk úgy, hogy a lapok elhelyezésekor el­érhetjük azt, hogy a lapokat a falra rög­zítő habarcs korábban köt le, mint a lápok anyaga, miáltal a rögzítő habarcs tágulása okozta repedések képződését eleve meggátol­juk. A gipsz meggyúrásához eddig használt enyves vizet azért helyettesítjük glycerintar­talmú enyves vízzel, mert tudvalevőleg az enyv egymagában rendkívül rideg anyag, ho­lott, ha az enyv kis mennyiségű glycerint is tartalmaz, rendkívül szívós, bőrszerű anyagot képez úgy, hogy ha ilyen anyag tölti ki a gipszszemcsék közeit, rázkódások stb. okozta repedések biztosan elkerülhetők. A kénsavval való mosás arra szolgál, hogy a létesített fölület pórusaiba szivárogva, a

Next

/
Thumbnails
Contents