57230. lajstromszámú szabadalom • Függélyes beállítható redőnyrúd

Megjelent 1915Í. évi szeptember hó 14-én. MAGY. KI R SZABADALMI gBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 572B0. szán). VIII/f. OSZTÁLY­Függélyesen beállítható redőnyrúd. TASNÁD1 FENYÓ GEORG CS. ÉS K. FŐHADNAGY PRZEMYSLBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 26-ika. A találmány tárgya egyszerű és könnyen beállítható, függélyesen eltolható redőnyrúd mely kevés részből és egyszerű szerkezet­tel bír. A rajz egy foganatosítási példát tüntet föl. 1. ábra a redőnyrúdelreiidezés távlati képét, 2. ábra pedig a főrészeknek részben metszett oldalnézetét mutatja. Az (1) redőnyrúdra föltolt s hosszirány­ban elállítható (2) gyűrűk a rúdon a (3) szorítócsavarokkal rögzíthetők. Mindegyik (2) gyűrűbe egy kúpos (4) csap van csavarva, mely üreges úgy, hogy az üregen át a redőnyrúdat fölfüggesztő (5) zsinórok át­nyúlhatnak. A falba a fconzolszerűen kinyúló (6) tartók vannak csavarva, melyek egy-egy (7) támlapot is rögzítenek. A (6) tartók me­revítésére az egyrészt a (7) támlappal, más­részt a (6) tartóval egyesített (8) támrudak szolgálnak, melyek a (6) tartóhoz a (10) zsinórcsigaágy csavarorsós (9) vége és (11) csavaranya révén erősíttetnek. Az (5) zsinó­rok a (12) zsinórcsigákon és a tartók (13) furatain át vezettetnek és két (14, 15) kari­kával vannak ellátva, melyek a zsinórok kezelésére ill. a (16) falhorogra való be­akasztásra szolgálnak. A (6) tartókban ezen­kívül elrendezett (17) furatok arra szolgál­nak, hogy a redőnyrúd legmagasabb hely­zetében a (4) csapokat fogadják be, miáltal a redőnyrúdnak szándékolatlan eltolódása meggátoltatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Függélyesen beállítható redőnyrúd. jelle­mezve azáltal, hogy a redőnyrúddal (4) csapok vannak egyesítve, melyek a re­dőnyrúd legmagasabb helyzetében a (6) redőnyrudtartók (17) furataiba nyúlnak, miáltal a redőnyrúd eltolódása meggá­toltatik. 2. Az 1. alatti redőnyrúd foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a (4) csapok a redőnyrúdon eltolható és rögzít­hető (2) gyűrűkon-vannak elrendezve. 3. Az 1. alatti redőnyrúd foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a (4) csapok üregesek s az (1) redőnyrú­dat függesztő (5) zsinórokat fogják körül. 4. Az 1. alatti redőnyrúd foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a falba csavart (6) redőnyrúdtartó egyúttal a (7) támlap rögzítésére szolgál. 5. Az 1. alatti redőnyrúd foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a (10) zsinórcsigaágynak a (6) rúdtartón való fölerősítésére szolgáló (9) csavarok egy­úttal a redőnyrúdtartót (8) támrúdaival egyesítik. (I rajzlap melléklettel.' PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA DUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents