57203. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szappandaraboknak előállítására

Megjelent 1913. évi szeptember lió 11-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5720B. szám. Xl/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szappandaraboknak előállítására. ALPHONSE FRANCOIS BLANGONNET KOMMISSIONAR MOSKAUBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 16-ika. Jelen találmány tárgya eljárás és beren­dezés szappandaraboknak előállítására. Az eljárás lényege, hogy a szappanrudat hú­zóvas segélyével végigvonuló üreggel lát­juk el, melybe tömör és megfelelően ki­készített szappanmag tolódik be. Az ekkép előállított szappandarab tehát teljes hosszában soha el nem tűnő jellel van ellátva. Mellékelt rajzon látható jelen eljárás foganatosítására szolgáló berendezés egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a húzóvasnak oldalnézetét, rész­beni metszetet, 2. ábra ehhez tartozó fölülnézetét, 3. ábra, valamely húzósajtó végére sze­relt húzóvasnak távlati képét, 4. és 5. ábrák a mag előállítására szol­gáló húzófejet, 6. ábra végül a szappandarabnak távlati képét tünteti föl. Az 1. és 2. ábrákon föltüntetett berende­zés a tulajdonképeni (a) húzófejből áll, mely megfelelő nyílással van ellátva. Ezen nyílás közepén tetszés szerinti alakú (c) mag van, mely jelen példánál szívalakú. Ezen mag célja, hogy a (b) húzónyíláson való áthaladása közben a szappanrúdban szívalakú keresztmetszetű üreget állítson elő. A (c) magot az (e) keresztvas erősített (d) rúd biztosítja helyzetében: az (e) ke­resztvasat (f) oldalrudak tartják meg. A szappanmag előállítására a 4. és 5. ábrákon föltüntetett húzóvas szolgál; ez áll egy (g) lapból, melynek a (c) szívnek megfelelő (h) áttörése van; ezen lap egy második húzósajtóra erősíttetik. A lap nyí­lásának keresztmetszet nagysága valamivel kisebb, mint a (c) szív alakú mag, miáltal az előállított szappanmag a szappanrúd hasonló keresztmetszetű üregébe akadály nélkül betolható. 3. ábrán látható módon az (a) húzólapot valamely közönséges (i) húzósajtó szájnyílására alkalmazzuk. Miután a mag és az üreges szappanda­rab külön-külön elkészültek, a magot be­toljuk a szappandarab üregébe, azután a szappandarabot szokott módon darabokra vágjuk és megfelelő alakúra sajtoljuk. Fönti eljárás által a kereskedelmi, pipere,, vagy gyógyszappan kitörölhetetlen jellel van ellátva, mely valamely alaknak, jel­nek, vagy mozaik-szerű névnek képéből áll, mely a belső szappanrúddal egy da­rabból van. Ezen jelek egy henger segé­lyével szappanból, vagy bármely más meg­felelő anyagból tetszésszerinti színben állít­hatók elő, mikor is a név, jel, vagy ábra

Next

/
Thumbnails
Contents