57173. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fűzfavessző kéreg hasznosítására

Megjelent 1912. évi szeptember hó 11-én. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI FFJJJ F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57173. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Eljárás fűzfavesszőkéreg hasznosítására. DUDA OLDRICH J. U. C. ÜGYVÉDJELÖLT WIS0W1TZ-BAN. A bejelentés napja 1911 május hó 30-ika. ElsőbbséjjG 1909 november hó 14-ike. A kosárgyártásban fűzfavesszők hámo­zásakor keletkező kéreg teljesen értéktelen hulladékot képez, amelynek faanyaggá vagy más, a papir- és kéregpapír gyártásánál használható cellulóz-nyerstermékre való föl­dolgozása, pl. alkáliákkal, miként ez a tű­levelűek erősen elfásult kérgénél lehetsé­ges, a fűzfavesszőkéreg rostjainak gyönge strukturája folytán nem volt foganatosít­ható, mert a termék kevéssé szilárd, rosz­szul nemezesíthető anyag volt. Beható kísérletek kimutatták azonban, hogy a fűzvessző-kéregből egy sajátos ke­zelési mód révén oly rostszerű anyagot állíthatunk elő, mely nemezes lapoknak, kéregpapirnak, csomagolóanyagnak és kü­lönösen hőszigetelő anyagnak előállítá­sára igen alkalmas. A termék használ­hatóságára mértékadó sajátságos kezelési módon kívül a találmány értelmében a fűzfakéregnedvek sajátságos alkatrészei is befolyással bírnak, minthogy ezek a ter­melt rostanyag sajátságait előnyösen befo­lyásolják és konzerváló hatásuk valószínű­leg rothadással szemben igen ellentállóvá teszik a terméket. A földolgozás első fontos lépése egy gő­zölő- vagy főző-művelet, amelynek rövid ideig (legföljebb néhány óráig) 1—3 atm. nyomásnál vetjük a kéreganyagot alá. Ha szigetelőanyag készítéséről van szó, akkor a lehetőleg friss zöld vesszőket kérgestől, vagy pedig a lehántott kérget egyedül töltjük a kazánba. A kezelés folytán a ké­regnek belső, hosszú rostú rétege teljesen meglágyul, míg a külső kéreg még valami­vel keményebb lesz. Ennek törésére az anyagot, melyet előzőleg megfelelő hosszú­ságokra vagdostunk el, két hornyolt hen­gerpár között vezetjük át s azután egy hollandi foszlató kései közé tápláljuk, ahol rostokra bontatik. Szigetelőanyag gyártása esetén a foszlató­ból kikerülő, rostrészekből és külső kéreg­részekből álló anyagot kellő szárítás után közvetlenül a sajtóhoz vihetjük. Kötelek gyártásakor a megfelelően hosszabb dara­bokra vágott rost- és külső kéregrészeket közvetlenül szárítjuk, kártoljuk s megfelelő módon dolgozzuk föl tovább. Ha nemezt kell előállítani, akkor a rostanyagot úgy, amint a foszlatóból kikerül, négyszögletes lapokká sajtoljuk, kaptacsoljuk és tűzzük. Az anyagot közvetlenül használhatjuk csomagolási célokra, vagy közönséges haj­lékony kéregpapirt is készíthetünk belőle. A termék igen nagy hőszigetelő képes-i séggel bír, mimellett úgy rothadásnak, mint

Next

/
Thumbnails
Contents