57154. lajstromszámú szabadalom • Talajelőmunkálógép dohány és más növények ültetésére

Megjelent 1913. évt szeptember hé 10-én MAGY. ^ IvIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57154. szám. X/c. OSZTÁLY­Talajelömunkálógóp dohány és más növények ültetésére. WALDNER MIHÁLY FÖLDBÉRLŐ FINKEBEN. A bejelentés napja 1910 julius hó 2-ika. A jelen találmány tárgya talajelőmunkáló­gép, amely dohány és más növények ülte­tésére a már kellően előkészített talajban négyzetes hálózat szerint lyukakat létesít, s amennyiben a talaj nedvesítésre szorul, a szúrt lyukakba mindjárt kellő mennyiségű . vizet is adagol. A gép úgy szerkeszthető, | hogy a lyukak ugyanazon géppel két-, eset­leg többféle távolságban létesíthetők s a lyuktávolság megváltoztatása egyszerűen egyes alkotórészek átállítása vagy kicseré­lése révén eszközölhető. A találmány tárgyának egy kiviteli alak­ját példaképen a mellékelt rajz tünteti föl. Az I. ábra oldalnézet, a II. ábra fölülnézet, míg a III. és IV. ábrák keresztmetszetek a hátulsó kerekek, ill. a vízadagoló készülék tengelyvonalán át. Az öntözésre való vízkészletet tartalmazó (A) tartány egy kocsi alvázra van szerelve, $ ezen kocsi egyik hátulsó (B) kerekéről visszük át a mozgást az összes hajtandó alkotó részekre. Az ezen célra rendelt (TK) kapcsolószerkezet egyik eleme a (C) fogas­korong a (B) kerék agyán, a (D) lánckerék­kel kapcsolatos (Cl) korong pedig a kerék­tengelyen van elrendezve (III. ábra). A be-és kikapcsolás a (G) rúdra szerelt s ezzel együtt elforgatható (Gl) emelőkar közvetí­tésével a (G2) kózikerék segítségével tör­ténik. Beállítás után a (G2) kézi kereket a vele kapcsolatos (G3) kilincskerékbe akaszt­ható (G4) kilincs segítségével rögzíthetjük (II. ábra). (D) lánckerékről a forgó mozgást | (L) lánc ós (Dl) kerék a (H) előtét-tengelyre viszik át, ahonnan azt a (D2) és (D3) lánc­kerekek és (Ll) lánc az (P) forgattyú ten­gelyre közvetítik. Az utóbbira vannak a lyukak szúrására való (T, TI) tüskéket vezérlő (FI, F2) forgattyúk ékelve. A (T, TI) tüBkék ugyanis csuklósan a (R, Rl) rudakra vannak szerelve, amelyek egyik végükön az említett (FI, F2) forgattyúkkal, másik végükön ellenben ugyanilyen (F3, F4) for­gattyúkkal kapcsolatosak. Az utóbbiak az (F) és (H) tengelyek között elrendezett (F5) tengelyre vannak szerelve. Mindezen ten­gelyek pedig az (A) víztartányra szögecselt (J) lemeztartókon alkalmazott (Jl, J2, J3, J4) csapágyakba vannak ágyazva. A vízadagoló berendezés lényegében az (N) tengelyre húzott (NI, N2) dobokból áll, amelyek a T-alakú (NB) csővezeték útján az (Sl) kézikerékkel állítható (8) szelepen keresztül az (A) tartályból időszakosan táp­láltatnak (IV. ábra). Ezen doboknak úgy

Next

/
Thumbnails
Contents