57139. lajstromszámú szabadalom • Szűrőberendezés levegő és gázok tisztítására

itegjelent 19155 . évi szeptember hó 5 -én . MAGY ggn. Kia SZABADALMI JE GG HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57189. szám. IV/i. OSZTÁLY. Szűrőberendezés levegő és gázok tisztítására. W. F. L. BETH MASCHINENFABRIK CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1912 január hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 január hó 16-ika. Találmányunk tárgya Szűrőberendezés oly levegő és gázok tisztítására, melyeket a tisztogatási folyamat közben lehetőleg magas hőmérsékleten kell tartani, pl. hogy a nagy­olvasztó gázokban foglalt vízgőzök le ne csapódjanak. Találmányunk szerint — mint ezt a rajz egy foganatosítási alakban föltünteti — a berendezés olyan, hogy az (a) elosztó csa­torna, melyen a tisztítandó gázok a két sorban elrendezett, (c) tömlőkkel vagy más szűrőberendezésekkel fölszerelt (bl, b2) rekeszekhez a nyilak által jelzett úton jut­nak, akként van eme rekeszek között elren­dezve, hogy a csatorna külső falai a reke­szek belső falait alkotják úgy, hogy a csa­tornából a hőátvitel nem a külső levegőre, hanem ezekre a rekeszekre történik, miáltal a csatorna is védve van a hőveszteségek ellen, a (bl, b2) rekeszekben lévő gáz pedig meleg marad. Hogy mindegyik, úgy a (bl), mint a (b2) rekeszekből alkotott sor külön-külön legyen üzemen kívül helyezhető, az (a) csatornát célszerűen egy vagy több (d) fal segélyével, két vagy több részre osztjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szűrőberendezés levegő és gázok tisztí­tására, azáltal jellemezve, hogy a gázok­nak a több sorban elrendezett (bl, b2) szűrőrekeszekre való szétosztására szol­gáló (a) csatorna akként van a szűrő­rekeszek között elrendezve, hogy külső falai eme rekeszek belső falait alkossák. 2. Az 1. alatt védett szűrőberendezés foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a) csatornát egy vagy több (d) fal akként osztja meg, hogy egyes szűrő­rekeszsorokat az üzemből ki lehessen kapcsolni. (1 rajzlap mellékletei.) palla8 riszvénvlafuasjts ?.yomd4ja budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents