57113. lajstromszámú szabadalom • Iskolai tintatartó

Megjelent 1912. évi szeptember hó 4-én. MAGY. GGFTT K1H SZABADALMI JI® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57113. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Iskolai tintatartó. KOVÁCS JÓZSEF ÁLLAMI ELEMI IGAZGATÓ-TANÍTÓ SZATMÁRHEGYEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 12-ike. A jelen találmány tárgya iskolapadok­nál alkalmazandó tintatartó, mely a je­lenlegi ilynemű tintatartókkal szemben többféle előnnyel bír. Főelőnye a jelen tintatartónak, hogy abban az esetben, ha a betétjéül szolgáló üveg-tintatartó megrepedne, a tinta a ta­milok könyveit, irkáit stb. nem mocskol­hatja be, mint ahogy az a jelenlegi iskolai tintatartóknál gyakran megszokott tör­ténni. További előny, hogy a tintatartó födővel bír, miáltal a piszoknak a tintá­hoz jutása el van kerülve. A tanító, ami­dőn tintát tölt a tartóba, nem mocskol­hatja be magát, mert a tartó széles nyí­lással bír, melyen át bátran tölthető a tinta iaz üvegtartóba. A födő fölnyitását és elzárását a tanuló egyszerű kézmozdu­lattal végezheti úgy, hogy a tintatartó használaton kívül állandóan pormentesen födve lehet. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az 1. ábra annak függélyes metszetét és a 2. ábra fölülnézetét ábrázolja. A tintatartó a szokásos üvegtartó föl­vételére szolgáló, az iskolai pad furatába illő, alumíniumból, cinkből vagy más al­kalmas anyagból kisajtolás útján készült, alul zárt, fölül nyitott hengeres (1) edény­ből áll, mely fönt széles (2) karimával bír és ennek furatain keresztül dugott csa­varok segélyével maradandóan a padhoz erősíthető. A (2) karimára szintén a padba becsavart (3) csavar segélyével lazán for­gathatóan a (4) födő illeszkedik lapos szé­lével, melynek a (3) csavarral szemközt a tanuló felé eső széle (5) fogantyúval bír. Végül az (1) henger (2) karimájára, az (5) fogantyú szomszédságában egy (6) leszorító nyelv van forgathatóan erősítve, mely a (4) födőnek kissé fölhajlított végű (7) nyelvére szorítható a kellő pormentes zárás biztosítása céljából. Használat alkalmával a (6) nyelvet ki­felé forgatjuk és a (4) födőt a (3) csavar körül elforgatjuk, miáltal a tinta hozzá­férhetővé lesz. Szükség esetén az (1) henger külön üvegbetét nélkül, közvetlenül szolgálhat a tinta fölvételére. A födőnek a (2) karimára fekvő .kari­mán belül lévő része természetesen tetsző­leges domború díszítményekkel látható el.

Next

/
Thumbnails
Contents