57100. lajstromszámú szabadalom • Csőforma csömöszölőgép tolóforgattyúhajtással mozgatott kapcsolástokkal a közösen föl és lemozgatható, egymással összekötött csömöszölőkarok számára

Megjelent 1912. évi szeptember hó 4-én. MAG?. gj|js KIR SZABADALMI jRa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57100. szám. XVlI/d. OSZTÁLY. Csőforma csömöszölőgép tolóforgattyúhajtással mozgatott kapcsolástokkal a közö­sen föl- és lémozgatható, egymással összekötött csömöszölőkarok számára. ARDELT RÓBERT MÉRNÖK WETZLARBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 24-ike. A találmány tárgya esőforma csömöszölő­gép tolóforgattyúhajtással mozgatott kap­csolással a csömöszölőkarok számára, mely fölfelé mozgásánál valamennyi csömöszölő­karokat állandóan magával viszi és lefelé mozgásánál meghatározott helyzetben föl­szabadítja. A kapcsolás úgy van szerkesztve, hogy a csömöszölők közösen csak akkor szabadíttatnak föl, ha a csömöszölt homok­réteg ellenállásának növekedésénél a karok tartásához szükséges, a kapcsolás által elő­idézett nyomóhatás legyőzetik úgy, hogy a mindenkori lefelé mozgásnál a hajtórudak a kapcsoláson áthatolnak. A csömöszölő­rudaknak kapcsolásukon való ily átengedése a homokréteg ellenállásának egymástól majd­nem függetlenül utánengedő csömöszölők számára is javasoltatott. A találmány szerinti kapcsolás ellenben gyűrűalakú csömöszölők, különösen a 177353. sz. német szabadalom szerinti csömöszölők hajtására alkalmas, mert itt mindegyik csömöszölőkar a kap­csolás által pontosan ugyanakkora sajtoló nyomást nyer, miáltal az összekötött karok ugyanoly magasságba emelkednek és a csö­möszölő pontos vezetése eszközöitetik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy példakép kivitt gépen van föltüntetve, mely magában véve nem képezi a talál­mány tárgyát. Az 1—3. ábrán a találmányt egy szilárdan áíló gépre alkalmazva, körben kanyargó csömöszölő berendezéssel mutatja és pedig az 1. ábra hosszmetszetben, illetve nézet­ben, a 2. ábra oldalnézetben és a 3. ábra fölülnézetben; a 4. ábra a 3. ábra a—b vonala szerint vett metszet, az 5. és 6. ábra a csömöszölő karok számára való kapcsolást két különböző metszetben tünteti föl, a 7. ábra a 6. ábra c—d vonala szerint vett metszet. Az (1) ujjak és a (2) gyűrűből álló csömö­szölő pl. négy (3) hajtókarral bír, melyek fölső végükön a közös (4) lemezzel vannak összefogva, mely az (5) görgők segélyével a (6) vezetékben csúszik. Ezen karok, me­lyeket a (7) kapcsolás tart össze, szabadon függnek. Maga a kapcsolás ismert módon a (8) tolórúd által, annak a (9) forgattyú által előidézett föl- és lemenetelénél emeltetik és sülyesztetik. A forgattyú forgását a (10) fogaskerék hajtástól nyeri, melynek hajtó­kereke közvetlenül a (11) mótor által haj-

Next

/
Thumbnails
Contents