57070. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az ibolyakékes feketétől a zöldesfeketéig terjedő árnyalatú bázikus disazofestőanyagok előállítására

Megjelent 1912. évi augusztus lió 31-én. MAGY. KIR SZABADALMI jHg1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57070. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás az ibolyakékes feketétől a zöldesfeketéig terjedő árnyalatú bázikus disazofestőanyagok előállítására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG M/M HÖCHSTBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 23-ika. Elsőbbsége 1910 október hó 12-ike. A 95530, 98585, 100420 és 109491 számú német szabadalmi leírásokban bazikus se­kundár disazofestőanyagok vannak ismer­tetve, melyeknek kezdeti helyzetben ami­nophenyltrimethylamoniumuk, középhelyzet­ben primár aminjeik, végső helyzetben aminjeik és phenoljaik vannak. A négy is­mertetett kombináció között egy sintís, mely rostokat feketére festene. Ilyfajta fekete bazikus disazofestőanyagok eddigelé egyál­talában nem ismeretesek. Azt találtuk már most, hogy az amino­phenyltrim^tylammonium • m-toluidin -» 1.8 diaminonaphtalin oly festőanyag, mely igen szép és színtartó fekete színezé­seket ad, melyek főleg műselyemfestésnél igen becsesek. Analóg összetételű savas festőanyagoknál, melyeknek általános szer­kezete : benzolderivat • benzolderivat • naphtalinderivát piros, auxochrom csopor­toknak a végállandó naphtalingyökben való fölhalmozásnál legföllebb ibolyakék árnya­latokat értek el. A 109491. számú német szabadalomban is­mert aminophenyltrimethylammonium • aminohidrochinondimethylather • 1.5-aminonaphtól festőanyagtól a jelen talál­mány szerinti festőanyag abban különbözik, hogy noha az a sokkal több auxochrom csoportot vivő hidrochinonáther középhely­zetében áll, csak kék színezéseket szolgál­tat, míg a jelen találmány szerinti festő­anyagnak már 1%-os színezései sötétfeketék, m-diamineknek végállásban való alkalma­zásánál csak barna árnyalatokat kapunk. Az uj festőanyag régen érzett szükségle­tet elégít ki, mivel nincs még oly festőanyag, mely a műselymet közömbös vagy savas fürdőben, tehát a rostnak lehető kímélése mellett feketére festené. A jelen találmány szerinti eljárás tehát tetemes műszaki hala­dást jelent. Példa. 34 kg. sósavas trimethylammoniumhenilazo (m) toluidint 1500 1. vízben oldunk és 24 kg. sósavval (19° Bé) és 6,9 kg. natrium­nitrittel diazotálunk. A diazooldatot 16 kg. 1.8 diaminonaphtalinnak 24 kg. sósavban (19° Bé) és kb. 600 1. vízben való oldatába folyatjuk. Hosszabb ideig tartó kavarás után kb. 50°-ra hevítjük az oldatot és konyhasóolda­tot hozzáadása után kisózzuk. Megszárítva

Next

/
Thumbnails
Contents