56989. lajstromszámú szabadalom • Thomas-rendszerű számológép

Megleleut 1912. évi augusztus hó 27-én. MAG\ SZABADALMI KIR HIVATAL 56989. sgám, VII/o. OSZTÁLY. Thomas-rendszerű számológép. jahn adolf gyáros wienben. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 9-ike. Jelen találmány tárgya Thomas-rend­szerű számológép, mely egyszerű, kes­keny alkata által tűnik ki. A 'találmány tárgya a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítás!alakjában van föltüntetve, és pedig ia számológép fölül­nézete részben eltört födéllel. Egyes számológépek, főkép & Thomas­rendsaerűiek, két számlátóművel vannak ellátva, melyek egyike-az egyes szorzato­kat, a másik pedig a végösszeget jelzi. Ezen gépek kezelésére igen zavarólag hat az a körülmény, hogy a két számlálószer­kezet meglehetősen távol fekszik egymás­tól, minthogy a második számlálóművet működtető szerkezet: a kapcsoló henger, tizes hajtómű, kapcsolás stb. vagy egyes működő részek a két hajtómű között van­nak elhelyezve és így sok térti foglalnak el. Azáltal, hogy a két hajtómű vagy szor­zatsorok ennek következtében aránylag távol esnek 'egymástól, a szorzatsorokat fölvevő és a gép mentén 'eltolható-vonalzó igen szélessé válik es az első számlálómű működő részeinek bekapcsolódását kedve­vezőtlenül befolyásolja; ha két elkülöní­tett vonalzíó, teihát mindegyik számláló­műhöz egy-^etgy van elrendezve, a két vo­nalzót külön csuklós kapcsolás segélyével kell egymással összekötni, miáltal viszont; a kezelés nehezíttetik meg és a gépnek több alkatrésszel kell bírni. Jelen találmány értelmében ezen hátrá­nyon úgy segítünk, hogy a számlálóművé^ ket egyetlen, keskeny vonalzó alkalmaz­hatása céljából közvetlenül egymás mögé helyezzük. Ennek lehetővé tételére a két számlálómű és hajtószerkezetiei közé a. számlálógépnek semmiféle hajtó- és átté­teli berendezése, illetve semmiféle forgó alkatrésze sincs 'elrendezve. Ezáltal lehet­ségessé van téve, hogy a vonalzó széles­ségét egyik számlálómű számkorongjának majdnem kétszeres átmérőjére csökkent­sük, illetőleg, hogy két keskeny vonalzót közvetlenül egymás mellett rendezzük el és ezáltal a régi rendszer csuklós kap­csolatait elkerüljük. Az alsó (1) számlálómű és a fölső (2) számlálómű, illetve a hozzátartozó (3, 4) haj tószer kezetek között kizárólag egy, az (5) tengely ágyazására szolgáló (6) köz­fal van elrendezve, mimellett a számláló­mű vek között működő részek nincsenek el­helyezve. A működtető részek, nevezetesen a (8, 9) kapcsoló hengerek, a (10, 11) beállítókerekek, tízesek átvitelére való (12, 13) berendezések, az ezekhez tartozó

Next

/
Thumbnails
Contents