56984. lajstromszámú szabadalom • Tengelyszög biztosító

Megjelent 1912. évi augusztus hó 24-én. MAG\ gg^ ivíh. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56984. szám. xx/a. OSZTÁLY. Tengelyszögbiztosító. vermes dávid vendéglős karánsebesen. A. bejelentés napja 1911 december hó 15-ike. (a) hüvely és (b) tengely megfelelő fura­tába dugjuk, ami után az (e) biztosító fogó­kengyelt a (b) hüvelyre húzzuk és az (f) karoknál fogva összenyomjuk és a (c) szög (d) kengyelébe dugva eleresztjük, miután az a (c) szöget a (d) kengyelnél fogva leszorítva -tartja. Jelen találmány az ismertetett kivitel­től egyéb eltéréssel is készíthető anélkül; hogy ezáltal lényegében változást szen­vedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tengelyszögbiztosító, jellemezve a ten­gelyszög fölső részén kiképezett ken­gyel és az ebbe nyúló, a hüvelyt átfogó rugalmas, anyagból készített biztosító fogó által, melyek a tengelyre húzva, egymásba akaszthatók, azon célból, hogy a szöget rögzítsék. 2. Az 1. alatt igényelt tengely szögbizto­sító kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a hüvelyre húzható biztosítófógó fölfelé két kihajlásban végződő szárral van ellátva azon célból, hogy azok ösz­szenyomva, a kengyelbe akaszthatók legyenek. (1 rajzlap melléklettel.) Kocsitengelyeknél a tengelyszög üzem közben gyakran kiesik, ami igen sok kel­lemetlenségnek oz okozója, mivel ez eset­ben új tengelyszöget kell' alkalmazni. Gyakran megtörténik azonban, hogy a ten­gelyszög kiesését a kocsis nem ve.sz-i észre és így menet közben a kerék kifordul. Jelen találmány tárgya egy oly tengely­szög-biztosító, amelynek alkalmazásával ia szögek kiesését teljesen megakadályozzuk és így a kocsik használatát biztosabbá tesszük. j A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán elülről nézve, (a) a tengely, amelyre la (b) hüvely van fölhúzva. Ezen (b) hüvelyt a tengelyhez, valamint a lőcsöt ia (c) tengelyszöggel rögzítjük; ezen tengelyszög fölül (d)ken- | gyellel van ellátva, (e) egy rugalmas fém- j anyagból készített és a (b) hüvelyt körül- j ölelő s fölfelé a kengyelbe nyúló (g, tf) j karokkal kiképezett fogőkeingyel, amely a j •(c) szög (d) kengyelét lefogja. 1 A (c) szöget ia lőcs föltevése után az ' Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents