56931. lajstromszámú szabadalom • Lánczár, különösen a jószágnak a jászolhoz való gyors be- és kikötésére

.Hegjelent 1912. évi augusztus hó 21-én. MAGY. ggjfc Kia SZABADALMI kEH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56931. szám. V/e/i. OSZTÁLY. Lánczár különösen a jószágnak a jászolhoz való gyors be- és kikötésére. GÜNTHER EDUÁRD MALOMTULAJDONOS SEITENDORFBAN, A bejelentés napja 1911 junius hó 24-ike. Jelen találmány tárgya egy olyan lánc­zár, melynek segítségével a jószágot a jászolhoz gyorsan beköthetjük és onnan el­oldhatjuk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán használati helyzetben, a 2. ábrán függőleges metszetben s a 3. ábrán keresztmetszetben. A zár a falkarikához fűzött (2) gyűrűvel egy testet képező (1) hüvelyből és a (8) lánckarikának ezen hüvelybe illő (4) csap­jából áll. A (4) csap közepén a gyűrű alakú (8) horgonnyal bír, melyben az (6) hüvelyt körülvevő és (5) rúgó hatása alatt álló (7) kengyelnek (6) bütyke állandóan benyomulva van. Ha már most a (7) ken­gyelre alulról az (5) rúgó hatása alatt nyo­mást gyakorolunk, akkor a (6) bütyök a horonyból kiemelkedik s a (3) lánckarika (4) csapjával együtt eltávolítható. SZABADALMI IGÉNY. Lánczár különösen a jószágnak a jászolhoz való gyors ki- és bekötésére, jellemezve az összekötendő láncvégek egyikén el­rendezett hüvely által s a másikán levő és az előbbi hüvelybe illő csap által, mi mellett a hüvelyen egy őt körülvevő s rugó hatása alatt álló kengyel van alkalmazva, olymódon, hogy a kengye­len alkalmazott bütyök a csapnak egy horonyába csappan be. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁO N COMOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents