56900. lajstromszámú szabadalom • Dugós kapcsoló

Megjelent 1912. évi augusztus hó 12-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jESg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56900. szám. VII/g. OSZTÁLY. Dugós kapcsoló. KALAMBA JÓZSEF ELEKTBOTECHNIKUS GÖBLITZBEN. Pótszabadalom az 53966. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1910 május hó 18-ika. Elsőbbsége 1910 november hó 16-ika. Jeleti találmánynál a törzsszabadalomban ismertetett rugalmas közdarabok olykép van­nak kiképezve, hogy a biztosítékok föl­vételére is alkalmasak. A dugós kapcsoló ezen elrendezés folytán jóval egyszerűbb, a méretei pedig még kisebbek lehetnek. További előnye a találmánynak, hogy a biztosíték kiolvadásakor annak kicserélése árammentes állapotban történhetik. , Ugyan ismeretes már dugós kapcsolóknál azon elrendezés, hogy a biztosítékok a rugal­mas közdarabokban vannak elrendezve, azon­ban e&en ismert berendezéseknél ez jelen­tékeny helyszükséglet nélkül nem volt lehet­séges, Más találmányoknál maguk a dugók vannak biztosítékokként kiképezve. Ezen berendezésekkel szemben, melyek különben sem felelnek meg az előírt sza­bályzatoknak, jelen találmány azon előnnyel bír, hogy a biztosítékok a szilárd kapcsoló­dobozban teljesen védett helyen vannak. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra két hüvelyű dugós kapcsolódoboz­nak függélyes metszetét, 2. ábra ennek fölülnézetét eltávolított fölső rész. mellett, 3. ábra részletet. 4. ábra végül a rugalmas közdarabot füg­gélyes hosszmetszetben tünteti föl. A törzsszabadalomban az (a) dugóhüvelyek kibővüléseiben (g) érintkező rugók vannak elrendezve, melyekkel a (b) rugalmas köz­[ darab karimaszerű (c) kiugrása áramzását előidéző mozgáskor kapcsolatba jön. Jelen találmánynál ezen közdarabokba az (o) biztosíték van beiktatva, mely 4. ábrán látható módon a (p) üvegcsőbe lehet be­zárva. A (p) üvegcső egyik végén a (q) csavarhüvely van, mellyel a pecekszerű (b) közdarabba becsavarható. Az üvegcső má­sik végén van a sima (r) hüvely, mely a (h) érintkezővel kapcsolódik. Az (m) szorítócsavarok azáltal, hogy az ólombiztosítékok a (b) rugalmas közdara­bokban vannak elrendezve, a kapcsolódoboz fölső részének két hosszoldalán rendezhetők el, miáltal a doboz átmérője a lehető leg­kisebb lehet. Az áram ezen elrendezés mel­lett 2. és 3. ábrákon látható módon a szo­rító csavaroktól az (i) fémkarokon át köz­vetlenül a (h) érintkező részekhez vezethető. SZABADALMI IGÉNY. Az 53966. lajstromszámú törzsszabadalomban védett dugós kapcsoló kiviteli alakja jelle­mezve azáltal, hogy az (o) biztosítékok a rugalmas (b) közdarabokban vannak elrendezve. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents