56870. lajstromszámú szabadalom • Sodronyszövetbetétes födél konyhaedények számára

Megjelent 1912. évi augusztus iió 315-én. MAGY. ^^ KIR SZABADALMI JBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56870. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Sodronyszövetbetétes födél konyhaedények számára. POPOVICS PÁLNÉ BÁNYATULAJDONOS TEMESVÁRT. Pótszabadalom az 51066. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 május hó 25-ike. Jelen találmány tárgya az 54066. sz. törzsszabadalmi bejelentésben védett fö­délnek további kiképzése. A törzsszabada­lomban védett szerkezetnél a sodronyszö­vetbetétet két fémlap közé helyezzük és szorító kapcsokkal fogjuk össze. Könnyen belátható, hogy ennek gyakor­lati alkalmazása a tisztítás nehézségénél fogva akadályokba ütközik és kezelése ne­hézkes, lassú. Ézen hátrányt jelen talál­mány által akként küszöböljük ki, hogy a sodronybetétet a födél pereméhez erő­sítjük és így azzal csaknem egy testet ké­pez, avagy a födél anyagát bepréseljük és apró lyukakkal látjuk el. Lényegében jelen találmánnyal ugyan­azt a hatást érjük el, csupán a tisztán­tartása és kezelése könnyebb. A mellékelt rajzon jelen találmány ki­viteli alakja van föltüntetve. 1. ábrán sodronybetéttel hosszmetszet^ ben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán a kipréselt födél metszetben, 4. ábrán fölülnézetben, 5. ábrán a sodronybetét beerősítésének egyik kiviteli alakja részletben van föl­tüntetve. A sodronyszövetbetét a törzsszabadalmi bejelentésben akként van elhelyezve, hogy az (a) födélgyűrű és egy kisebb átmérőjű gyűrű közé helyezzük. Jelen találmánynál az (a) födélgyűrűbe a (b) sodronybetétet a gyűrűnek (c) kihajlított peremébe he­lyezzük, mely peremet aztán (5. ábra) visszahajtunk és összenyomunk, miáltal a sodronyszövet a födélgyűrűvel egy testet képez. Ugyancsak az (a) födéllapot beprésel­hetjük és így a sodronyszövet helyett ezen beprésslt (b) fölületet látjuk el apró lyu­kakkal. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is ké­szíthető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Az 54066. számú törzsszabadalmi beje­lentésben védett sodronyszövetbetétes födél konyhaedények számára» egy to­vábbikiképzése, jellemezve azáltal, hogy a sodronyszövetbetétet a födélgyűrű­höz erősítjük azon célból, hogy a betét és födélgyűrű egy testet képezzenek.

Next

/
Thumbnails
Contents