56841. lajstromszámú szabadalom • Beállítható íróasztal

Megjelent 1912. évi augusztus li<J 9-én. MAG\. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56841. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Beállítható íróasztal. LOUIS ULYSSE MAGÁNZÓ AUXERREBAN. A bejelentés napja 1911 december hó 16-ika. A találmány tárgya oly íróasztal, mely úgy gyermekek, mint felnőttek magasságá­nak megfelelően és úgy álló, valamint ülő helyzetben való dolgozásra is beállítható. Az asztal lényegileg egy szekrényből vagy polcból, asztallapból, lábtámaszból és könyv­tartóból áll. Ülés gyanánt az asztalhoz kö­zönséges szék használható. A találmány oly íróasztal létesítését cé­lozza, amelynél az egyes alkatrészek úgy vannak egymással kombinálva, hogy az asztal az egészségügyi szakemberek (orvo­sok, anatómusok, szemészek) által támasz­tott valamennyi igénynek megfeleljen. A tudomány által megállapított követelmények pedig a következők: 1. Az ülésnek elég mély háttámasszal kell ellátva lennie, hogy a törzs és a com­bok legnagyobb része alá legyen támasztva. 2. Az ülésnek a padló fölötti magassága a térdcsukló alatti lábszárhosszal legyen egyenlő. 3. Az asztallap mellső széle a gyomor­üreg magasságában feküdjék. 4. Az asztallap és háttámasz közötti tá­volságnak a testtörzs vastagságánál néhány centiméterrel kell nagyobbnak lennie. 5. A látósugárnak a könyv vagy a papír síkját közel 90° szög alatt kell találnia, és pedig legfeljebb 30—35 cm. távolságból. 6. A munkát felváltva ülő és álló helyzet­ben lehessen végezni. 7. írásnál a törzs egyenesen, a háttá* maszhoz fektetve legyen tartható, mimellett az alkarok szimmetrikus helyzetben nyu­gosznak az asztalon. 8. Olvasásnál és tanulásnál kissé hátra lehessen dőlni és erősen a háttámaszhoz támaszkodni, hogy a mell szabadon kitá­gulhasson. A könyv ekkor, a normális tá­volságban, 45° szög alatt tartható. Már ismeretesek ugyan szabályozható íróasztalok, azonban ezek egyike sem szá­mol az egészségi követelmények összessé­gével. Másfelől mindegyik beállítható szék­kel van ellátva, amely az asztal alkatrészét képezi, minek következtében ez utóbbi igen bonyolult szerkezetű, nagy terjedelmű, drága és nehezen szabályozható. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja példa gyanánt a mellékelt rajzon van fel­tüntetve, amelyen az 1. ábra az asztal oldalnézete könyvtartó nélkül, a 2. ábra az asztal elülnézete, a 3. ábra az asztallap egyik felének felül­nézete, a 4. ábra az asztallap és a könyvtartó oldalnézete, az

Next

/
Thumbnails
Contents