56682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás belső elégéssel dolgozó gépek indítására

Megjelent 11)12 évi julius liú 29-én. MAGV. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56682. szám. V/d/3. OSZTÁT-.Y­Eljárás belső elégéssel dolgozó gépek indítására. GASMOTOREN-FABBIK DEUTZ CÉG KÖLN-DEUTZBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 22-ike. Elsőbbsége 1910 jnlins hó 26-ika. Belső elégéssel dolgozó gépeknél, me­lyek a munkahengerben tiszta levegőt sű­rítenek meg és ekként létesítik az öngyúj­tást és melyeknél a folyékony tüzelőanya­got porlasztófúvókán át sűrített levegő hajtja be a munkahongerbe, a befecsken­dező levegőt külön elzárható nagynyomású tartály megtakarítása mellett közvetlenül a kompresszor nagynyomású hengeréből lehet a porlasztófúvókához vezetni. Ennél az egyszerűsített befecskendezési eljárás­nál azonban <IZ cl hátrány lép föl, hogy a gép indításánál sok fordulatot kell végez­tetni, míg a kompresszor nagynyomású hengere akkora feszültségű levegőt szol­gáltat, mely a befecskendezéshez alkal­mas. Ennek oka az, hogy a gép nyugvása közben a kompresszor nagy- és kisnyo­mású hengere között alkalmazott közbe­kapcsolt hűtő dr nagynyomású hengernél szükséges beáramlási feszültséget nem tartja, mert nincs nagynyomású lecsavaró szelepekkel fölszerelve, hanem csakis a kompresszorhenger munkaszelepei útján van elzárva és karimák segélyével tö­mítve. Ily módon a gépet uzembehozatala előtt mindaddig robbanás nélkül, sűrített levegővel kell üzemben tartani, míg a közbekapcsolt hűtőben akkora feszültség nem létesül, amekkora a munkahenger kompressziónyomásának legyőzéséra és a porlasztáshoz szükséges. A szpban lévő eljárás szerint ezt a hát­rányt elkerüljük és lehetővé tesszük, hogy a sűrített levegővel (elégetés nélkül) vég­zett indítás időtartama lehetőleg kicsi le­gyen. A találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy a közbekapcsolt hűtőt a gép indítása előtt az indítótartályból leve­gővel töltjük, melynek feszültsége' mint­egy 10—15 atm. úgy, hogy a nagynyomású henger azonnal az indítás megkezdésénél szolgáltathatja ia befecskendezéshez szük­séges nyomású levegőt. A csatolt rajzon az eljárás egy fogana­tosítási módja látható. A belső elégéssel dolgozó (a) gép a két fokozatban dolgozó (b) kompresszorral van fölszerelve, mely­nek dugattyúját a forgattyútengely hajtja. A kisnyomású fokozat (c) nyomóvezetéke a (d) közbekapcsolt hűtőhöz megy, melytől a levegő az (e) vezetéken áramlik a nagy­nyomású hengerbe. A nagynyomású hen­ger (f) nyomóvezetéke a nagynyomású le­vegőt a tüzelőanyagot befecskendező (g) fúvókához vezeti. A gép indítására szol­gáló sűrített levegő a (h) tartályban van, a tartályt a (k) vezeték az (1) indítósze­leppel köti össze. A (h) tartályból egy(m) vezeték megy a (d) közbekapcsolt hűtő-

Next

/
Thumbnails
Contents