56658. lajstromszámú szabadalom • Kalitka golyós nyomócsapágyakhoz

Megjelent 1912. évi julius lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56658. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Kalitka golyós nyomócsapágyakhoz. AKTIEBOLAGET SVENSKA KULLAGERFABRJKEN CÉG GOTENBURGBAN. A bejelentés napja 1911 június hó 7-ike. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 24-ike. A találmány tárgya nyomó, illetve tengely­irányú golyós csapágyakhoz való golyó­kalitka, mely úgy van alakítva, hogy egy darabból állítható elő, illetve sajtolható. A mellékelt rajzon a golyókalitka egy kiviteli alakja az 1. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán metszetben van föltüntetve. A golyós csapágy ismert módon az (1) golyókból, a (2, 3) nyomógyűrűkből és a találmány tárgyát képező (4) golyókalítká­ból áll. A kalitkát U-alakú keresztmetszet­tel bíró gyűrű képezi, mely nyitott oldalán úgy van kiképezve, hogy abba a golyók könnyen behelyezhetők, míg zárt oldalán a golyók számára megfelelő mozgástér van hagyva (2. ábra). A (4) gyűrű sík vagy kö­zel sík (5, 6) karimái között a távolság ki­sebb, mint az (1) golyók átmérője. Az (5, 6) karimákon az (1) golyók számára lyukak vannak kiképezve, melyek a golyók veze­tékéül szolgálnak anélkül, hogy a (2, 3) nyomógyűrúkhöz való támaszkodást gátol­nák. Az (5, 6) karimát szélessége, illetve a golyóknak a karimákbán levő lyukakhoz képest való helyzete úgy van meg­állapítva, hogy a lyukak a golyók könnyebb bevezetése céljából egyik oldalon nyitottak és oldalnézetben félkörnél nagyobb kör­szeletet képeznek úgy, hogy a golyók mindazonáltal minden oldalról meg vannak támasztva. Hogy az előállítást megkönnyít­sük, a kalitka egyik karimája célszerűen szélesebb, mint a másik. Az új kalitkát oly módon is lehet ki­képezni és beépíteni, hogy a karimák irá­nyuljanak és a zárt rész legyen belül. SZABADALMI IGÉNY. Golyókalitka golyós nyomócsapágyakhoz mely keresztmetszetben U-alakban ki­képzett bádoggyűrűből áll, melynek ka­rimáiban a golyók fölvételére való nyí­lások átmérője kisebb, mint a golyóké és mely karima szélén nyitottak úgy, hogy a golyókat körülfogó rugalmas szárnyak képződnek, melyek a golyókat helyzetükben megtartják, de azok könnyű behelyezését és kiszerelését lehetővé teszik. (1 rajzlap melléklettel). Pallos részvénytársaság nyomdája Budapesten-

Next

/
Thumbnails
Contents