56657. lajstromszámú szabadalom • Heveder egyenetlen csípő gyógyítására

Megjelent 1912. évi julius hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS - 56657. szám. VII/e. OSZTÁLY. Berendezés egyenetlen csípő gyógyítására. DR ROTH ADOLF ORVOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 15-ike. Találmányom tárgya berendezés az egye­netlen csípő (lumbal skoliozis) gyógyítására és lényegében véve abban áll, hogy a ki­álló oldalt a másik oldalán levő lábszárra ható húzó erővel szorítjuk vissza. Ennek megfelelően a berendezés egy a kiálló oldalt födő, rugalmas hevederből áll, melyet szabályozható szíjak kötnek össze a normális oldalon a lábszár csípőizületen, mélyebben fekvő rögzített tartóval. Eme tartó rögzítésére a lábszárra húzott egész vagy fél harisnya szolgál. A találmány tárgyát képező berendezés a csatolt rajzon használat közben (átlátszó­nak képzelt testen alkalmazva) látható, ne­vezetesen az 1. ábra a test hátúinézete a 2. ábra pedig baloldalának nézete. A rajzon azt tételeztük föl, hogy a jobb csípő áll ki, ennek megfelelően (a) rugal­mas heveder (gumi heveder) stb. a jobb csipő fölött fekszik. A hevederhez szabályoz­ható hosszúságú esetleg ugyancsak rugal­mas (b) szakaszokkal bíró (c) szíjak vannak fülerősítve, melyek a jobb csípőizület fölött fekvő (a) hevedertől a test háti, illetve hasi oldala fölött mennek a bal lábszáron a csípőizület alatt rögzített (d) tartóhoz. A (c) szíjak az (e) csattok segélyével meghösszab­| bíthatók és megrövidíthetők, hogy igy a I heveder által kifejtett nyomást szabályoz­hassuk, a (d) tartóval pedig ismert módon ! pld. gombolás útján vannak kapcsolva. ! A (d) tartó rögzítésére egy a bal láb­| szárra húzott (f) harisnya szolgál, mellyel a tartó a lábszár külső oldalán végig nyúló (g) nyújtványa segélyével állandóan vagy oldhatóan van kapcsolva. Ha a comb elég erős, az (f) harisnya az (I—I) vonalig, ha az alsó lábszár elég erős, a (II—II) vonalig érhet, de ha szükséges, teljes harisnya is lehet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés egyenetlen csípő gyógyítá­sára, jellemezve a kiálló csípőt födő, rugalmas heveder és a hevedert a má­sik oldalon levő lábszáron a csípőizület alatt rögzített tartóval összekötő, sza­bályozható hosszúságú és a test háti és hasi oldalán végig nyúló szíjak által. 2. Az 1. alatt védett berendezés foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a tartó rögzítésére egy egész vagy fél­harisnya szolgál, mellyel a tartó a láb­szár külső oldalán végigfútó nyújtvány útján oldhatóan vagy állandóan van kapcsolva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents