56654. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mesterséges fogakon, ezeknek peckek alkalmazása nélkül történő megerősítésére

Megjelent 1912. évi julius Iií> 24-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56654. szám. VII/e. OSZTÁLY Berendezés mesterséges fogakon ezeknek peckek alkalmazása nélkül történő megerősítésére. MÜLLER DÁNIEL FOGTECHNIKUS DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 28-ika, Mesterséges fogakat a fogpótlódarabokon eddig rendszerint egy vagy több, a fogak belső vagy szájpadlás oldalán alkalmazott pecek segélyével erősítettek meg, melyet a foglemez előállításánál ebbe bedugtak és beerősítettek (ehhez hozzáforrasztották illetve hozzá vulkánozták.) Hogy az lehetségessé váljék ennél a megerősítési módnál a fog­lemeznek a fpgak belső oldalán legalább is a fogmagasság feléig kell érnie, miért is az ily fogak rágóképessége soha sem lehet akkora, mint a szabadon álló termé­szetes fogaké. Ezenkívül a túlságosan messze kiálló le­mez a beszélgetésnél nagyon zavar és a rágásnál olyannyira kopik, hogy a fogakat megerősítő peckek rövid idő multával sza­badon fekszenek és így a fogak nem talál­nák a megfelelő tartást. Találmányunk tárgya oly berendezés a mesterséges fogakon ezeknek peckek alkal­mazása nélkül történő megerősítésére, mely i lehetővé teszi, hogy^ a fog egész magassá­gán szabadon kiálljon. A csatolt rajzon ez az új berendezés az 1—8 ábrán két foganatosítási alakban látható. A találmány lényeges újdonsága abban áll, hogy a fog ülő fölületén egy (a) furat­tal és ettől a szájpadlás felé nyúló (b) csatornával van ellátva (1. és 2. ábra), melybe egy lehorgonyzó szerkezet fogód­zik be. Ezt a lehorgonyzó szerkezetet a (cl) csappal és (c2) földuzzadással ellátott (c) le­mez alkotja. (3. és 4. ábra), melyet az (e) fogpótlódarabon erősítünk meg (5. ábra), mire a fogat az (a) furattal akként húzzuk föl a (cl) csapra, hogy a (c2) duzzadék a fog (b) csatornájában feküdjék. A fogat a (c) lehorgonyzó lemezen, illetve a (cl) csa­pon egyszerű fölragasztás, cementelés stb. segélyével erősítjük föl. A 6 —8. ábrán keresztmetszetben és ol­dalnézetben oly foganatosítási alak látható,, melynél tulajdonképeni lehorgonyzó lemez alkalmazva nincs, hanem a elhorgonyzó szer­kezet (d (dl) horog alkotja, mely (d) részé­vel van az (e) lemezen megerősítve és eme részével fekszik a fog (b) csatornájában, míg a horog (dl) része az (a) furatba fo­gódzik. Hogy a horog a foglemezben biztos tar­tást találjon, a (d) részt célszerűen oly hosszúra készítjük, hogy ez a fog szájpad­lás oldalán kiálljon, mikor a (d2) részt jól

Next

/
Thumbnails
Contents