56653. lajstromszámú szabadalom • Munkatőkelemez bádogosok, rézművesek és más fémiparosok számára

Megjelent 1913. évi julius hé 25-én. MAGY. gj^ RIR SZABADALMI jf ig HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56653. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Munkatőkelemez. MAIER HENNI ASSZONY SZÜL. OELLIG BÁDOGOS- ÉS SZERELŐ­ÜZLETTULAJDONOS PFORZHEIMBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 23-ika. Elsőbbsége 1910 december hó 24-ike. A találmány tárgya bádogosok, rézműve­sek és más fémiparosok számára való kü­lönböző munkaeszközökkel fölszerelt munka­tőkelemez. A mellékelt rajzon az 1. ábra a munkatőkelemez nézete, rész­ben metszete, a 2. ábra az 1. ábra fölülnézete, a 3. ábra pedig egy betét nézete. A találmány tárgyának újdonsága abban van, hogy az (a) lemezen levő, bádogosok, rézművesek és más fémiparosok számára való különböző (b, bl, b2, b3) stb. munka­eszközökön kivül, amelyek a lemezbe mart mélyedésekből és effélékből állnak, a lemez még egy a (e) ágyazásba (1. ábraj helye­zett kicserélhető (d) betéttel is el van látva. A (d) betét ugyancsak egy (e) munkaesz­közzel van fölszerelve, azonban esetleg több, a lemezben levő munkaeszközöktől eltérő eszközzel is fölszerelhető. Ilyen ki­cserélhető (dj betét több is alkalmazható, természetesen mindegyik más-más munka­eszközzel és a végzendő munkának meg­felelően mindig az éppen szükséges egyik vagy másik betét helyezhető illetve ágyaz­ható a munkatőkelemezbe. A kicserélhető betétekkel nagy helymegtakarítás, érhető el, amennyiben a lemez nagyságának növelése nélkül oly tárgyak is teljesen megmunkál­hatok, amelyeknek elkészítéséhez nagyobb számú különböző művelet szükséges Az (a) munkatőkelemezt, valamint a (d) betétet, a föltüntetett kiviteli alaktól el­térően más tetszőleges alakban és nagy­ságban, például teljesen köralakban, négy­szögletesen, négyzetesen, poligonális alak­ban stb. is kiképezhetjük. Továbbá az (a) lemezen ülő (d) betét helyett a lemezbe sülyesztett, illetve ágyazott betétet is al­kalmazhatunk. Végül, mint már említve volt, az (a) lemezt egy betét helyett több kicserélhető betéttel is elláthatjuk. A beté­teken alkalmazott munkaeszközök rendsze­rint bemart mélyedésekből állnak, amelyek­ben a bádoglemezek és effélék horpasztása történik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Munkatőkelemez, bádogosok, rézműve­sek ós más fémiparosok számára, azáltal • jellemezve, hogy a szokásos munkaesz­közökkel ellátott (a) lemezre egy kicse­rélhető (d) betét van ágyazva, amely szintén egy tetszőleges munkaeszközzel van fölszerelve. •

Next

/
Thumbnails
Contents