56650. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tubusok töltésére

Megjelent li*12. évi julius hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 56650. szám. XVIlI/d. OSZTÁLY. Berendezés tubuszok töltésére, t KIER ALBERT JÖRGEN MÉRNÖK FREDERIKSBERGBEN. A bejelentés napja 19H junius hó 2-íka. Elsőbbsége 1910 szeptember hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát képező beren­dezéssel tubuszok igen gyorsan és tisztán tölthetők meg a pontosan lemért mennyi­ségű pasztával, például fogpasztával, cipő­fénymázzal stb.-vel. Mellékelt rajzon a találmány foganato­sítási alakja látható, az 1. ábra a berendezést fölülnézetben, a 2. ábra oldalnézetben mutatja. Az (a) alaplemezen a tubuszokba töl­tendő anyagot tartalmazó (b) tartály van megerősítve. A tartály alsó részén a (c) cső hatol át, melynek a tartály belsejében lévő darabjánál a fölső rész el van távo­lítva úgy, hogy az aránylag nagy (d) nyí­lás (2. ábra) keletkezik, mellen át a be­töltendő anyag a csőbei juthat. A (c) cső­ben egy eltolható, pontosan beillő, éles végű (e) cső van elhelyezve, mely a betöl­tendő anyagból hengeres darabokat vág ki. Az (e) cső, melyben az (f) kölyü van elhe­lyezve, az üregesen kiképezett, (g) rúdra van erősítve, mely rúd a (h) emelő segé­lyével ide-oda mozgatható. A (g) rúd bel­sejében az (f) kölyü mozgatására szolgáló (k) rúd van elhelyezve, mely az (m) emelő segélyével mozgatható. A (g) és (k) ru­dak vezetése az (n) egyenes vezeték segé­lyével történik. | A (c) cső másik (o) végén a (p) rúgó hatása alatt álló (g) kölyü van elhelyezve. Ezenkívül a (c) cső ezen részéből az (r) csőtoldat ágazik el> melyre a megtöltendő tubuszok nagyságának és alakjának meg­felelő szájcsöveket erősítjük rá; ezekre toljuk a tubuszokat. Az (m) és (h) emelők oly módon moz­gathatók, hogy a (h) emelő az (m) emelő­től függetlenül bal felé forgatható el, ha pedig mind a két emelő baloldali állásban van, a (h) emelőnek jobb felé való elfor-I gatásakor az (m) emelő is jobb felé forog | el. Az' (m) emelő jobboldali szélső állásá­ban a (t) kampóval rögzíthető, mely kampó az (u) fejre (2. ábra) gyakorolt nyomásra kikapcsolódik. A 2. ábrában az emelők nin­j csenek föltiintetve, a kölyü rúdjának (v) keresztfeje pedig könnyebb áttekintés cél­jából keresztmetszetben látható. A berendezés a következőképein műkö­dik: A (b) tartályt képlékeny anyaggal tölt­jük meg. Ezen anyag a (d) nyíláson át _a (c) csőbe is behatol. Ezután a szájcsőre egy üres tubuszt helyezünk és a (h) emelő segélyével az (e) csövet bal felé mozgat­juk el. Minthogy az (m) emelőt a (t) kampó jnég rögzítve tartja, az (f) kölyü az 1. áb-

Next

/
Thumbnails
Contents