56647. lajstromszámú szabadalom • Rúgós háttámlával bíró ülőbútor

Megjelent 1913. évi julius hó 25-én. MAGY gg^ KIFi. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56647. szám. VIII/e. OSZTÁLY­Rúgós háttámlával biró ülőbútor. HERZKA, HALÁSZ ÉS BERGER CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 31-ike. A találmány tárgya oly ülőbútor, mely­nek háttámlája meghajlított lemezrugók­ból áll. A találmány tárgyát képező ülőbú­tor háttámlája a háthoz teljes°nhozzási­mul és lényegesen lágyabb támaszt nyújt, tehát kényelmesebb ülést biztosít, mint az eddig használatos hasonló ülőbútorok. Ezeknél ugyanis a lemezrugók úgy voltak meghajlítva, hogy úgy alsó, mint fölső megerősítési helyükön túlnyúltak és ezen két megerősítési hely között domború hát­támlát alkottak. A rugók alsó domborulata azonban nem simult a hát alakjához, sőt a hát alsó részét előre szorította és az ülést az elérendő céllal ellentétben kényelmet­lenné tette. Ezt a hátrányt a találmány ér­telmében úgy kerüljük el, hogy a lemez­rugókat nem hajlítjuk az alsó megerősí­tési hely alá, hanem a fölső megerősítési helytől kiindulva, azokat a háttámla kép­zése céljából domborúan és közvetlenül az alsó megerősítési helyhez vezetjük. A mellékelt rajzon az 1. ábrán az új ülőbútor egy kivitelének távlati képe, a 2. ábrán az eddig használatos és a 3. ábrán az új alakú rúgó metszete van föltüntetve. Az (a) ülőbútor (szék, pad stb.) háttám­lája egy vagy több (b) íemezrúgóból áll, melyek a (c, d) keresztlécekhez vannak erősítve. Eddig úgy, amint az a 2. ábrán föl .van tüntetve, a rugókat úgy a fölső (c) megerősítési hely fölé, mint az alsó (d) megerősítési hely alá vezették úgy, hogy alul az (e) domborulat képződik, mely az ülést kényelmetfenné tette. A találmány értelmében (3. ábra) a (b) rúgót a fölső (c) megerősítési helytől kiindulva úgy ve­zetjük, hogy a háttámlát képező dombo­rulat, mely az ülést rugalmassá és kényel­messé teszi, keletkezzék, de ezután nem vezetjük az alsó (d) megerősítési hely alá, hanem közvetlenül a (d) léchez erősítjük. Ezáltal az ismert ülőbútorokhoz viszo­nyítva, az ülés meglepően kényelmessé és rugalmassá válik. SZABADALMI IGÉNY. Ülőbútor egy vagy több lemezrúgó által képezett háttámlával, azáltal jellemezve, hogy a lemezrugók a fölső megerősí­tési helytől kiindulva, úgy vannak ve­zetve, hogy a háttámlát képező dombo­rulat keletkezzék, azután pedig az alsó megerősítési hely alá való hajlítás nél­kül közvetlenül) az alsó megerősítési helyhez vannak csatolva. • (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPE8TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents