56607. lajstromszámú szabadalom • Merevítő keret

Megjelent 1912, évi julius hó 24-én. . MAGY. g|s KIR SZABADALMI jB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56607. szám. VIII/c. OSZTÁLY Merevító'kerét. RUSSEL ARTHUR BENJÁMIN GYÁROS SGHOOL-CRAFTBAN. A bejelentés napja. 1911 május hó 6-ika. Találmányom tárgya merevítőkeret, mely első sorban bútoroknál, de ezenkívül min­den más oly faszerkezetnél is alkalmazható, hol fontos, hogy bizonyos részeket egymás­hoz viszonyítva oly helyzetbeű^-rögzítsünk, melyben azoknak minden elmozdulása ki van zárva. Erre a merevítőkeretre az jellemző, hogy egymással szöget alkotó és végeiken zárak által összefogott és így merev szerkezetet alkotó rudakból áll. A zárak előnyösen a rudak részeibe a faszerkezet megfelelő ré­szeibe vannak beerősítve és a rudak vagy a faszerkezet összekötő léceiben, vagy ezek­kel párhuzamosan futnak, hogy láthatók ne legyenek. Eme merevítőkeret egy foganatosítási alakja a csatolt rajz 1. ábráján széknél alkalmazva a lábakat összekötő lécekben beépítve látható, míg a 2. ábra metszet' az 1. ábra 2—2 vonala szerint, a 3. ábra a keret és a bútor kapcsolási he­lyének nagyobb léptekben ábrázolt metszete, melyen a rudak üreges lécekben vannak elrejtve, a 4. ábra egy zár metszete, az 5. ábra a székről leszerelt keret fölül­nézete, az 5a. ábra az 5. ábrán látható keretnél alkalmazott zárak egyikének metszete, a 6. ábra az 5. ábrán látható keret egyik sarkát a bútorba beeresztve metszetben tünteti föl, a ' * -7. abra a rud reszlete modositott zár­szerkezettel, a 8. ábra oly rúd nézete melynek hossza változtatható, a 9. ábra a bútorba beeresztett keret axo­nometrikus képe, és a 10. ábra oly rúd részlete, melyet a zár részeihez viszonyítva be lehet állítani; Az 1. ábrán látható széknél a merevítő keret a lábakat összekötő lécekben vagy ezek alatt van elrendezve, úgy, hogy a ke­ret maga sem látható. A zárak a széklábak mélyedéseiben vagy kivágásaiban fekszenek. A szék mellső lábait (a) hátsó lábait (la) a lábakat összekető léceket pedig (2a) jelzi. A (b) keretrudak egyik végén jobb, másik végén balmenetű csavarok vannak kiképezve, a lábakat összekötő lécek pedig vagy üre­gesek, vagy hosszanti hornyokkal vannak ellátva, melyekben a keret rúdjai fekszenek. Mindegyik lábban egy-egy (c) zár van alkalmazva, előnyösen ama ponton, hol a lábakat összekötő lécek a lábakkal egyesítve vannak. Ebből a célból a lábat egy furattal,

Next

/
Thumbnails
Contents