56550. lajstromszámú szabadalom • Asztali gyújtó készülék

Megjelent 1912. évi julius hó 17-én. MAGY gfev K1R SZABADALMI béeí hivatal SZABADALMI LEIRAS 56550. szám. n/e. OSZTÁLY. Ásztali gyújtókészülék. SCHENKEB-GOTTESMANN MIKSA KASZAEXPOBTEUB LEMBERGBEN. A bejelentés napja 1911 julias hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly asztali gyújtó­készülék, melynek egy szivarvéglevágó egy hamutartóval és egy önműködő gyújtó­készülékkel olyképen van kombinálva, hogy egy alkalmas helyen pl. a hamutartón al­kalmazott gombra gyakorolt nyomás által a szivarvéglevágó működésbe jön és egyút­tal az önmagában ismert szerkezetű gyújtó­készülék is kinyílik úgy, hogy egy gyújtó­lángot ad, míg a gombnak eleresztése után a gyújtókészülék önműködően záródik és a szivarvéglevágó nyugalmi helyzetébe visz­szatér. A gyújtókészüléket továbbá még a szi­varvégek részére győjtőtérrel és kicserél­hető reklámtáblácskákkal is elláthatjuk úgy, hogy a gyújtókészülék egyúttal hirdetési célokra is szolgálhat. ,A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egyik kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a gyújtó készülék távlati nézete, a 2. ábra pedig függélyes metszete. A hamutartónak szolgáló (a) talpon (b) lábakon a fölépítmény van alkalmazva, mely a (c) gyűjtőtartányból a (d) tokból és az is­mert szerkezetű (g) gyújtószerszámból áll, mely utóbbi (gl) födelének kinyílásánál az (o) lángot adja. A (g) szerszámnak alsó ré­szében az (f) szivarvéglevágó van alkal­mazva. Ez forgathatóan van alkalmazva és a vele csuklósan kapcsolt (h) rúd által az (i) szögemeltyűvel van csuklósan összekötve, mely a rugós (k) gomb segélyével az (il) tengely körül forgatható. A (h) rúddal még egy másik (hl) rúd van csuklósan össze­kötve, mely a (g) gyújtószerszámon egész magasságában végig megy és a gyújtószer­számnak födelével van forgathatóan össze­kötve. A (gl) födél, mely kinyílásánál ismert módon az (o) lángot meggyújtja, az (m) rúgónak húzóhatása alatt áll, mely a föde­let állandóan zárni iparkodik. Az asztali gyújtókészüléknek egész külső fölülete kicserélhető reklámtáblákkal lehet ellátva. A hamutartónak fölső (al) széle vályúnak van kiképezve, hogy abba szivarokat vagy szivarkákat letehessünk. A készülék működése a következő: A (k) gombnak befelé nyomása által az (i) szögemeltyűt úgy forgatjuk el, hogy a (h, Hl) rudakat fölfelé toljuk. Ezáltal az (f) szivarvéglevágót működésbe hozzuk, mely ennek következtében a szivarnak végét le­vágja úgy, hogy a levágott szivarvég a (c) gyűjtőtartányba hull. Ezzel egyidejűleg a

Next

/
Thumbnails
Contents