56544. lajstromszámú szabadalom • Hordók kénezésére és must lefojtására szolgáló kénkeverék

Megjelent 191 a. évi juliu s hó 17-én . MAGY RIR. SZABADALMI JH| hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 56544. szám. X/b. OSZTÁLY. Hordók kénezésére és must lefojtására szolgáló kénkeverék. PELLETANT EMILE MÉRNÖK BEZIERSBEN. Pótszabadalom az 51066. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 augusztus hó 7-ike. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 10-ike. A törzsszabadalomban leírtuk, hogy a kénnek az égetés közben való csöpögését azáltal kerüljük el, hogy a kénhez bensően fölszívó és meg nem olvadó, éghető vagy nem éghető anyagot keverünk. A tapasz­talat azt mutatta, hogy szálas anyagok is használhatók, sőt hogy ezek a poralakú anyagoknál jobb eredményt adnak. A kénből és poralakú anyagokból álló kénezőket ugyanis az elégetés közben fém­hálóval ellátott készülékben kell tartani. Ha ezen kénezőket egy vassodronyra füg­gesztenők fel, a massza fölbomlana és an­nak részei leesnének. Ha viszont a poralaku anyagokat szálas anyagokkal helyettesítjük vagy ezekkel együtt alkalmazzuk, nem csö­pögő kénezőket kapunk, melyek, ha azokat egy egyszerű vassodronyra függesztjük, bomlás nélkül elégnek. Szálas anyagok gya­nánt tekintetbe jöhetnek pl. a cellulóza (papirmaesza), aprított kender, lén vagy pa­mut vagy bármely más szálas anyag. Az előállítási eljárás például a követ­kező lehet: Három súlyrész keményítőt vízbe keverve folfőzünk úgy, hogy pép keletkezik; más­részt három súlyrész cellulózát vizbe keve­rünk és a keveréket a péphez elegyítjük. Ezután a keverékhez 94 súlyrész poralakú ként adunk és a masszát erélyesen keverjük. Ily módon rostos pasztát kapunk, melyet részekre osztunk és megszárítunk. Ez a paszta sajtóban való sajtolásra al­kalmas és kéregpapirhoz hasonló lemezekké alakítható. A lemezt szalagokká vágjuk, melyek szárítás után csöpögés és bomlás nélkül elégő kénezőket alkotnak. A használt szálas anyag aszbeszt is le­het, mely esetben az elégésnél vegyileg tiszta kénessavat kapunk. A pép el is ma­radhat és a szálas anyag arányát növelhet­jük. Az elégésnél ugyanazt a hatást érjük el, de a kénező törékenyebb lesz. SZABADALMI IGÉNY. Az 51066. számú szabadalomban védett el­járással előállított, hordók kénezésóre és must lefojtására szolgáló, nem c&öpögő kénkeverék változata, azáltal jellemezve, hogy a kénhez éghető vagy nem éghető, fölszívó szálas anyag van keverve úgy, hogy a kénező csöpögés nélkül ég el és a kénessav tetszőleges adagolását teszi lehetővé. FALLAeS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN--

Next

/
Thumbnails
Contents