56535. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus árnyékszék

__ Megjelent 1913. évi július hó 15-éii. MAGY KIK SZABADALMI jep hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 56585. szám.. XXi/b. OSZTÁLY. Hygiénikus árnyékszék. EICHELKRAUT WALTER ÉPÍTÉSZ BERLIN/" ZEHLENDORFBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 21-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 25-ike. Eddig is ismeretesek üléselrendezések ár­nyékszékekhez, melyeknél forgatható tárcsa több üléskivágással van ellátva és antiszep­tikus folyadékkal itatott szivacsos test alatt átmozgattatik. Az ilynemű árnyék székek azzal a hátránnyal bírnak, hogy egyrészt szélesség irányában nagy teret vesznek igénybe, másfelől a fertőtlenítő hatás biz­tonsága aránylag csekély és végül az ülé­seken levő folyadék nem csöpöghet le úgy, hogy az ülések használatnál nedvesek és lucskosak. Ezeknek a hátrányoknak kiküszöbölése jelen találmány tárgyának célja. Ezért itt az árnyékszéktől oldalt elrendezett motol­láknak karjain megosztott ülések vannak forgathatóan ágyazva; a használt ülést az­tán a motollának forgatása által függélyes helyzetbe hozzuk és az árnyékszéktől oldalt alkalmazott antiszeptikus folyadékkal töltött tartályon átmozgatjuk. A mellékelt rajzon az új üléselrendezés példaképem foganatosítási alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábra előlnézet, a 2. ábra fölülnézet és a 3. ábra oldalnézet. (1) az. árnyékszékmedence; mögötte kö­zelítőleg fölső szélének magasságában (2) tengely van ágyazva, melynek végén mo­tollaszerűen (3) karok vannak alkalmazva, Ennek a motollának mindegyik karján egy árnyékszékülésnek egy-egy fele van for­gathatóan elrendezve, ezek az ülésfelek pedig olyképen vannak kiképezve, hogy a motollának szemközti karjain alkalmazott ülésfelek egymást teljes üléssé egészítik ki (2. ábra). Az árnyékszékülésfeleknek a (2) tengely­hez legközelebb fekvő részén kis (4) emelő van alkalmazva, mely a (2) tengellyel kon­centrikusan elrendezett gyűrűalakú (5) ve­zetéknek támaszkodik neki és erre (d) te­kercsrúgó által szoríttatik. Az (5) vezeték olyképen van kiképezve, hogy a nem hasz­nált árnyékszékülésfelek függélyes síkban tartatnak, hogy a (2) tengely elforgatása által keskeny, az árnyékszéktől oldalt elren­dezett tartályokon átmozgathatok legyenek, melyek antiszeptikus folyadékkal vannak töltve. A (2) tengelynek az ellentétes irány­ban való forgatása akaszték vagy más efféle által gátoltatik meg. A (2) tengellyel egyenlő magasságban az (5) vezeték, a mellső olda­lon (7) mélyedésnél van ellátva, melybe a (4) emelő rúgó hatása alatt beszoríttatik úgy, hogy itt az ülésfelek vízszintes hely­zetbe jutnak. A (2) tengely továbbforgatá-

Next

/
Thumbnails
Contents