56476. lajstromszámú szabadalom • Szüretelőgép

Mearlelent 1912. évi július hó 10-én. íví AGY. gghj. KIR SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56476. szám. X/b. OSZTÁLY­Szüretelőgép. CSŐSZ JÓZSEF GAZDASÁGI CSELÉD KECSKEMÉTEN. A bejelentés napja 1910 december hó 23-ika. Ide-oda mozgatott sajtolódugattyúval el­látott szüretelőgépek avval a gyakorlati hátránynyal bírnak, hogy a dugattyúnak a sajtolás befejezte után való visszahúzása igen gyakran nagy nehézséggel jár, mint­hogy a fából való sajtolóedény a kisajtolt szőlőnedvvel való érintkezés folytán meg­dagad, deformálódik s így a sajtolódugaty­tyú helyes vezetése megszűnik. A találmánybeli szüretelőgép főleg ezen hátrány megszüntetését célozza, mimellett gondoskodás történik arról is, hogy a saj­tolódugattyú a sajtolás befejezése után új­ból önműködően visszahúzassék. Az idemellékelt rajz jélen találmány tár­gyát egy példaképeni szerkezeti megoldás­ban mutatja be és, pedig az 1. ábrán függőleges hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig az 1. ábra A—B vonala mentén vett függőleges keresztmetszetben. Az a garatban foroghatóan ágyazott és a lendítőkerekes (c) kéziforgattyúval for­gásban tartott (b) törőhengerek segélyével a már előtörött szőlőfürtöket a garat fenék­nyílásán keresztül az előnyösen hasáb-alakú és vízszintes fekvésű (d) sajtolóedénybe szállítjuk. Ezen edénynek fölső oldalán ugyanis az a garat levezető nyílásával szemben megfelelő (e) kivágás van kiképezve. Maga a (d) sajtolóedény lemezből készül és oldalai köralakú furatokkal vagy hosszú­kás hasítékokkal van ellátva, oly célból, hogy ezeken keresztül a kisajtolt szőlőnedv távozhasson és (u) tartányban összegyűjtve (v) lefolyatónyíláson keresztül elvezethető legyen. A szőlőfürtök kisajtolására szolgáló (f) dugattyú a vele csuklósan kapcsolt (g) hajtórúd végén a csigavonalalakú nyomó­fölülettel bíró (m) bütyöktárcsáról nyeri hajtását; ezen bütyöktárcsának (n) tenge­lyére ugyanis lánckerék van fölékelver mely a garatban ágyazott egyik törőhen­ger tengelyére ékelt lánckerék és a két lánckereket összekötő (p) lánc segélyével tartható forgásban. Az (m) bütyöktárcsának a rajzban föl­tüntetett nyílirányban való forgatása alkal­mával a bütyöktárcsára támaszkodó (g) hajtórúd (f) dugattyút (d) sajtolóedénybeu előretolja úgy, hogy ezen dugattyú mellső homlokfölülete és (q) zárófödél között levő szőlőfürtök kellően összesajtoltatnak. Törés elkerülése céljából a (q) zárófödél (r) csap körül kibillenthetően van ágyazva úgyT hogy szükség esetén (f) ellensúly záróha­tása ellenében is kibillenhet és az össze­sajtolt szőlőfürtök a sajtolóedényből távoz­hatnak. A dugattyúnak sajtolás befejezte után való visszahúzására szolgáló szerkezet az

Next

/
Thumbnails
Contents