56475. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós meleg előidézésére és hozzá való edény

Megjelent 1912. évi julius hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56475. szám. II/h. OSZTÁLY. Eljárás tartós meleg előidézésére és hozzá való edény. JAPÁN BEHOZATALI VÁLLALAT BETTLHEIM EMIL CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 28-ika. Jelen találmány tárgya eljárás tartós meleg elrendezésére és hozzá való edény. Az eljárás lényege abban áll, hogy egy szövettel burkolt üreges fémedénybein, melynek fémfalaiban néhány nyílás van ki­képezve, oly anyagot helyezünk el és gyúj­tunk meg, mely kevés légbevezetés mellett lassú izzással elég. Ilyen anyag pl. őrölt faszénpor, célszerűen a Japánban előfor­duló kirifa szemének pora, mely célszerűen papirhüvelybe zárva hozható forgalomba, illetve helyezhető a fémedénybe. A mellékelt rajzon a találmány szerint készült melegítő testnek egy példaképem kiviteli alakja van az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig keresztmetszetben föl­tüntetve. Az (a) bádogedény a (b) födéllel szoro­san lezárható. Az edény falában (d) nyí- i lások vannak kiképezve és az edény (e) szövettel van burkolva. Az edény belsejé­ben (c) fogak vannak elrendezve, pl. az edény falából kisajtolva, melyekre a szén­parral telt és egyik végén meggyújtott (f) hüvely helyezhető. Ezen töltény a szöve­ten, illetve (d) lyukakon beszivárgó leve­gőben lassú izzással órák hosszat -ég. A rajzon föltüntetett készülék pl. emberi test­részek melegítésére használható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tartós meleg előidézésére, azál­tal jellemezve, hogy csekély légbeveze­tést lehetővé tevő módon zárt edény­ben papirba burkolt szénport, célsze­rűen kirifaszénport égetünk el. 2. Edény az 1. igénypontban védett leljá­rás foganatosítására, jellemezve szövet­tel bevont lyukgatott bádogfalak által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRASÁG NYOMDÁJA PUOAPEETBN

Next

/
Thumbnails
Contents