56461. lajstromszámú szabadalom • Fogkefe

Megjelent 1912. évi julius hó lO-ón. MAGY. KIE SZABADALMI WSí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56461. szám. XX/e. OSZTÁLY. Fogkefe. DR LÁNG IGNÁC FOGORVOS ÉS BETLEN GYULA SZOBRÁSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány tárgya egy olyan fog- j kefe, mely hivatva volna a fogaknak úgy j külső, mint belső, valamint azok rúgófölü- | leteit egyidejűleg megtisztítani. A hygie- | nikus újítás az eddigi egyoldalú merev fog­tisztító eszközökkel szemben az, hogy e fogkefe nemcsak megtisztítja a fogakat ! a rátapadó ételmaradékoktól, hanem meg- < akadályozza egyszersmind a fogköveknek i lerakódását a fogak belső falaira, és ezzel, • elejét veszi a legelterjedtebb fogbeteg- j ségnek, a fogak meglazulását előidéző fog- ' insorvadásnak. j 1. ábra oldalnézetben, 2. ábía alulnézetben és a | 3. ábra távlati képét mutatja. i A rajzon (a) a sörtéket magában fog­laló kerekdedalakú kefeforma, mely belül (d) sörtékkel van kipárnázva, melyek a be­léjük mélyedő fogsort mindéin oldaláról közrefogják, míg ezen kefe egy kis fémten­gely (c) körül szabadon forog, hogy a száj­ban egyik oldalról a másikra átcsúszhas­son, (b) a fogkefe kézben fogható nyele. Ezen fogkefe tetszőleges nagyságban és a legkülönbözőbb anyagokból állítható elő. SZABADALMI IGÉNY. Fogkefe, melynél a körívalakú és belül sörtékkel kipárnázott kefe a nyéllel összefüggő kis fémtengely körül szaba­don forog. (1 rajzlap melléklette1 .) PAJJ.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYCMOÁJA BUDAPESfeN

Next

/
Thumbnails
Contents