56436. lajstromszámú szabadalom • Tűzbiztos tetőlemezfödés

Megjelent 1912. évi junius lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABAI)ALMI LÉTRAS 56436. szára. VHl/b. OSZTÁLY. Tűzbiztos tetőlemezfödés. DACHPERLE G. M. B. H. GYÁRI CÉG LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1911 február hó 20-ika Tűzbiztos tetőfödéseknél, a deszkaborí­tásra fektetett tetőlemez közvetlenül van a szögletvasak által mezőkre osztott ce­mentréteggel beborítva, vagy facemantte­tők homokburkolatát cementréteggel fö­dik, sőt szükség- szerint a deszkaborítást közvetlenül egy ragasztó aszfaltréteggel vonják be, melyre aszfalt és könnyű szem­csés anyagok keverékének bizonyos réte­gét — mint szigetelő réteget — fektetik, amely aszfaltnak és homoknak fedőrétegé­vel van lefödve. Hangtompító menyezetek készítésénél horzsakőkavicsbetont alkalmaz­tak. Jelen találmány tárgya egy oly tetőfö­djés, melynél az előbb említett módok úgy vannak alkalmazva, hogy egy közvetlenül az eresz szélénél a tető alsó részéhez erő­sített, s a cementrétegbe beágyazott ka­vicsvédőléc van hullámosan hajlított bá­doglemezből alkalmazva. A mellékelt rajzon a födés egy példa-, képeni kivitele van föltüntetve, és pedtig1 az 1. ábrán a tetőföd'és hosszmetszete, 2. ábrán annak keresztmetszete, 3. ábrán a fölülnézetet mutatja be a készítés folyamatóval egyetemben. (a) a tetőfölület, mely deszkaborítás, vagy egyéb alátét által van kiképezve, és amelyen egy vagy két réteg (b) födő le­mezt helyezünk el s ezeket egymással jó ragasztóanyag segélyével kötjük össze. A legfölső lemezréteget a (c) ragasztó­anyaggal bevonjuk s erre a ragasztóréteg kihűlése előtt, mintegy 18 mm. szemcséjű, érdes, (d) horzsakődarabokat ra­kunk, melyek szükség esetén szintén föl­melegítve alkalmazhatók a biztosabb kö­tés céljából. Ezen rétegre, egyenletes fölü­let nyerhetése végett a nagyszemű horzsakő­réteg üregeibe, kb. 6—8 mm. szemcséjű, ugyancsak homokmentes (e) horzsakődara­bokat rakunk. A horzsakő egyenletes el­osztása után az egész fölületet egy, mint-, egy 10 mm. vastag simított ceimentfödőré­teggel látjuk el. A födésnél mintegy 50 cm.-nyi távolságokban (g) bádogszalagök fektetendök be, melyek az egész tetőt a tetőrézsüvei megegyezően haladó mezőkre osztják. Ezeket a bádogszalagokat mind­járt a (c) ragasztóanyag fölrakása után helyezzük el, vagyis a dürvaszemű horzsa­kavies fölrakása előtt. A bádogszalagok célja a cementburkolatban esetleg kép­ződő repedési hézagok egységes vezetése. Ezen cementréteg által a födiőfemezefc teljesen tűzbiztosak lesznek, a horzsakő-

Next

/
Thumbnails
Contents