56409. lajstromszámú szabadalom • Eljárás facsövek és lemezek készítésére

Megjelent 11)12. évi junins hó 27-én. MAGY. KIR SZABADALMI Km HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56409. sxáxii. VIII/c. OSZTÁLY. Eljárás facsövek és lemezek készítésére. VELCSÁN MIHÁLY S. SZOBRÁSZ ÚJPESTEN. A. bejelentés napja 1911 március hó 31-ike. Röpülőgépeknél, korházi, katonai eszkö­zöknél, hordágyaknái, stb. igen fontos, hogy a fából készült tárgyak és alkatrészek könnyen szállíthatók és ellentállók legyenek. Ezen tárgyakat eddig csak részbe készítet­ték fából, mivel azok rendesen elgörbültek, avagy nem voltak elég merevek. Jelen találmány tárgya egy oly eljárás, amelynek alkalmazása mellett oly facsövek és falemezek készíthetők, melyek könnyű­ségük mellett teljesen ellentállók, merevek, avagy könnyen hajlíthatok és így igen külö­nösen hordágyak, rögülőgép-alkatrészek, gyermekkocsik, bútorok, bicikli, stb. készí­tésére célszerűen használhatók. A találmány lényegében nem egyéb, mint több fournir-lapnak ellenkező iránybani egymásra való ragasztása, esetleg közbe szitalemezek iktatása által készített csövek, avagy lemezek. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképeni kiviteli alakjaként az 1. ábrán egy cső, a 2. ábrán egy lemeznek készítési módja, illetve menete van föltüutetve. (a) egy, a cső belső méretének megfelelő vastagságú, hengerre hajlított fournir-lap, amelyre a (b) íournir-szalagot balfelé csa­varva ragasztjuk, amelyre a (c) fournir­szalagnak ellenkező iránybani csavarása, illetve ragasztása történik. Ezután közbe iktathatjuk a (d) szitát, melyre ismételten fournir-lapokat ragaszthatunk és pedig (e) szalagként bal irányban fektetve, (f) szalag­ként jobb irányban fektetve és az egészet a (j) fournirlappal bevonjuk. A kiszáradt csőből az (o) betétet kivesszük és a készí­tett csövet megfelelően megmunkálva föl­használhatjuk. A lemezeket ugyanígy készítjük és pedig az első lapot a szálaknak függőleges irány­ban való haladása szerint fektetjük föl, reá ragasztjuk, az (i) keresztben haladó fournir­lapot, erre reá a (j) ellenkező irányú erek­kel biró lapot, azután közbe iktatjuk a (k) l szitalapot és ismételten az (1, m) ellenkező irányban fekvő fournir-lapok reáfektetésével az egész mennyiséget az (n) egyenes irány­ban levágott fournir-lappal vonjuk be. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is készít­hető anélkül, hogy ezáltal lényegében vál­tozást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás facsövek és lemezek készítésére,

Next

/
Thumbnails
Contents