56367. lajstromszámú szabadalom • Tagolt kazán lejtős rostéllyal és pótlevegő bevezetéssel

Megjelent 1913. évi junius hó 37-én. A1AGY. SZABADALMI KIft HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56367. szám. V/o/a. OSZTÁLY­Tagolt kazán lejtős rostéllyal és pótlevegő bevezetéssel. STREBELWERK G. M. B. H. CÉG MANNHEIMBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 9-ike. Elsőbbsége 1910 janius hó 22-lke. Ha az ismert szerkezetű tagolt kazánok­ban gázdús tüzelőanyagokat égetünk el, a tüzelőanyagból aránylag nagy mennyiségű éghető gáz fejlődik, mely rendszerint el­égetetlenül távozik. Ennek következtében egyrészt sok tüzelőanyagot pazarlunk, más­részt pedig, füst fejlődik, mely a környezetre alkalmatlan. A füstfejlődést pótlevegő be­vezetésével lehet megszüntetni. Ebből a célból a tagolt kazánokba hida­kat építettek be, melyek pld. samottból ké- j szültek és a pótlevegőt előmelegített álla­potban vezették a lánghoz. Ez a berende­zés azonban drága és a .használatban nem bizonyult tartósnak. Ezenkívül a pótlevegő bevezetése is oly módon történt, hogy a fejlődött gázok a lángban teljesen el nem éghettek. Találmányunk abban áll, hogy a pótlevegőt vezető ismert csatornák a tagolt kazán tag­jaiban vannak kiképezve és hogy azok ak­ként vannak elrendezve, hogy a fejlődött éghető gázok a pótlevegővel bensőleg ke­verődnek, a keverék pedig az elégetőtér legmelegebb övezetén megy át. Evvel az elrendezéssel azt érjük el, hogy a kazán az ismert kazánoknál jóval olcsób­ban állítható elő, a részek avulása a szer­kezeti anyag azonos volta miatt egyenle­tesen csekély és így a kazán is tartósabb. Találmányunk szerint oly tagolt kazán létesül, mely a bituméntartalmú tüzelő­anyagot tartós égéssel, még nem szakértő kezelő alkalmazásánál is, gyakorlatilag véve tökéletesen engedi elégetni. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány tárgyának egy példaképen megadott foganatosítási alakja keresztmetszetben, 2. ábráján pedig hosszmetszetben látható. Az ismert módon álló helyzetben alkal­mazott tagokból álló kazánnak (a) töltőak­nája van, mely az elégetendő (b) tüzelő­anyag tározására szolgál. A tüzelőanyag önműködően csúszik le a (c) rostélyon. A készlettartály fölső részében fejlődő éghető gázok a kémény huzatának hatása alatt a (d) elvezetőcsatornákba kénytelenek áram­lani, miközben a tüzelőtérbe nyúló (e) ki­ugrások alsó fölülete mentén izzó szénfö­lületek fölött kénytelenek elhaladni. Ezek a tagoknak öntött vasból készült beépít­ménye által képezett (e) kiugrások az (f) levegőtbevezető csatornákat zárják körül és alsó végeiken (g) áttörésekkel vannak el­látva, melyeken át a friss levegő az előt­tük elhaladó el nem égett gázokba lép be és ezeket elégeti. Minthogy már most az elégetendő gázok­nak összetétele igen változó és ennek meg-

Next

/
Thumbnails
Contents