56342. lajstromszámú szabadalom • Egykerekű hintajármű

Megjelent lí>12. évi junius hó 27-én. MAGY KIR SZABADALMI Wgffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56342. szám. Vl/d. OSZTÁLY. Egykerekű hintajármű. BOGNÁR GYÖRGY NAPSZÁMOS KISPESTEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 7-ike. A jelen találmány tárgya egykerekű hintajárműre vonatkozik, mely mint játék­szer, népmulattató és különösen sport cé­lokra használható, de igen alkalmas utazási célokra is. A találmány lényege abban áll, hogy egy megfelelő fa, vagy más esetleg pneu­matikus kerék tengelyének két végén ágya­zott tartókon a kerék fölött egy, mindkét végén ülőhellyel és kapaszkodásra alkal­mas kengyelekkel ellátott deszka van el­rendezve úgy, hogy ha a deszka mindkét végére egy-egy személy arccal ugyanazon irányban fölül egyidejűleg hintamozgást is végeznek, ha e közben lábukkal magukat a földtől nem függélyesen, hanem ferde irányban löki el, úgy előre is haladnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kiviteli alakja vázla­tosan van föltüntetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát oldalnézet­ben és a 2. ábra fölülnézetben tünteti föl. A 3. ábra pedig a kengyel nézete. Az (a) kerék (b) tengelyének két végére (c) tartók vannak ágyazva, melyekre a ke­rék fölött (d) deszka van erősítve. A deszka­lap mindkét vége, mint a 2. ábrából lát­ható, úgy van alakítva, hogy ülésre alkal­mas legyen és ezen ülőhelyek előtt, tehát egyik oldalon a deszka végén, mig a má­sik oldalon az ülés és deszka közepe kö­zött kapaszkodásra alkalmas (e) kengyelek vannak megerősítve. Ha már most egy-egy személy úgy a deszka egyik, valamint másik végére ül, a (d) deszka az (a) kerék (b) tengelye körül hintamozgást végez és ha e közben a hin­tázok lábukkal magukat a földtől nem füg­gélyesen fölfelé, hanem ferde irányban lö­kik el úgy a jármű az 1. ábrán föltüntetett nyíl irányában haladó mozgást is végez. SZABADALMI IGÉNY. Egykerekű hintajármű, jellemezve azáltal, hogy egy kerék tengelyének két végén ágyazott tartókon a kerék fölött egy, mindkét végén ülőhellyel és kapaszko­dásra alkalmas kengyelekkel ellátott deszka van elrendezve, azon célból, hogy ha a deszka mindkét végére egy­egy személy arccal Ugyanazon irányban fölül egyidejűleg hintamozgást és tova­háladó mozgást is végezhessenek. (1 rajzlap melléklettel.) 0ALLAS 4£fZVG*t ÁRAASAG NVQMUAJA 3UUM1BW

Next

/
Thumbnails
Contents