56292. lajstromszámú szabadalom • Elosztó szerkezet változó expanzió létesítésére rugalmas fluidummal dolgozó gépekhez

Megjelent 1912. évi junius hó 12-én. magy. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56292. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Elosztószerkezet változó expanzió létesítésére rugalmas fluidummal dolgozó gépekhez. SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS DELAUNAY BELLEVILLE CÉG ST. DENISBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 13-ika. Elsőbbsége 1910 julius hó 28-ika. A jelen találmány tárgya oly elosztószer­kezet, amely lehetővé teszi, hogy változó expanziót létesítünk, vagyis hogy a rugal­mas fluidumot a teljesítendő munkának megfelelő, változó arányokban bocsássuk be a gép hengerébe. A szerkezetet a mel­lékelt rajz tünteti föl; és pedig az 1. ábra hosszmetszet a tolattyú tengely­vonalán keresztül, a 2. és 3. ábra keresztmetszet az 1. ábra x—x, illetve y—y vonala szerint, míg a 4. ábra a dugattyú (M) forgattyújának, a tolattyú (A) excenterének, továbbá az ex­panziót szabályozó szerv (B) excenterének viszonylagos helyzetét s az utóbbinak (B)­bői (Bl)-be való átállítását tünteti föl váz­latosan. A helytállóan fölékelt és állandó excentricitású (A) excenter az (1) rudat hajtja, amely a maga részéről a két (2) és (3) dugattyúból álló főtolattyút mozgatja. Az ilyenformán a helytállóan fölékelt ex­centerrel hajtott (2) és (3) dugattyúk (4) és (5) tárcsái leszerelhető (6) és (7) gyűrűket fognak be, amelyek lehetővé teszik, hogy a (8, 9, 10, 11, 12, 13) tömítőgyűrűket meg­vizsgálás vagy kicserélés céljából könnyen leszerelhessük. A másik (B) excenter állíthatóan van ékelve és bizonyos esetekben excentricitása is változtatható. Az általa hajtott (14) rúdra a két részből álló (15) kengyel van fölerő­sítve, amely a (16) tokot fogja körül. Az utóbbi fölváltva magával viszi a (17) és (18) részeket, amelyek az (1) rúdon csúsz­hatnak és a (19) és (20) rugók közvetítésé­vel vannak a (16) tokhoz kapcsolva, végeik pedig a (2) és (3) dugattyúkon ülő szelepek­ként vannak kiképezve. A (14) rudat mozgató állíthatóan ékelt excenter egyenes vagy görbe vonal mentén (B)-ből (Bl)-be állítható és helyzetét akár a gép regulátora segélyével, akár kézzel, akár pedig bármely más megfelelő módon szabályozzuk. A szerkezet következőképen működik: Az állíthatóan ékelt excenter (B) helyzeté­ben a (17) és (18) szelepek csak akkor zár­ják el a (2) és (3) dugattyúk nyílásait (amely dugattyúk a szokásos módon végzik a flui­dum elosztását), amikor ezek maguk is el­zárják már a henger nyílásait; ezen állás tehát a legnagyobb töltésnek felel meg. Ezzel ellentétben a (Bl) helyzetben egy­általában nincs beömlés, mert a (17) és (18)

Next

/
Thumbnails
Contents