56208. lajstromszámú szabadalom • Gép tányérok és hasonlók tisztítására

Megjelent 1912. évi május hó 31-éu. MAGY. KIR SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56208. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­Gép tányérok és hasonlók tisztítására. PÖTÖRDI JÁNOS ÁCSSEGÉD BICSKÉN. A bejelentés napja 1911 májas hó 13-ika. Jelen találmány tárgya tányérok és ha­sonlók tisztítására való gép, mely gyorsan és megbízhatóan dolgozik. A rajzon a találmány egy kiviteli alakja, az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán keresztmetszetben van föltün­tetve. Az (a) állványra egy vízhatlan fémbélés­sel ellátott (b) kád van szerelve, melyben egy kefeburkolattal ellátott (c) tisztítókerék akként van ágyazva, hogy a kefeburkolat egy része a kádban lévő víz alá merül. A (e) tisztítókerék előtt egy (d) keret van elrendezve, mely az (e) fogantyú se­gélyével az (f) tengely körül lengethető. Az (f) tengelyen egy (g) henger ül és a kere­ten egy másik (h) henger van ágyazva; ezen két hengerre egy kefebevonattal ellá­tott (i) szalag van fektetve (a 2. ábrán ezen szalag nincs föltüntetve). A (c) tisztítóke­rék fölött egy (j) víztartány van elrendezve, melyből a (k) csapon át vizet bocsáthatunk a tisztítókerékre. A tisztítandó (1) tányért a (c) kerék és (i) kefeszalag közé bocsátjuk és tisztítókereket, valamint a kefeszalagot az (m) lábitóval hajtott (n) tengelyről (o), illetve (p) lánckerékáttétel útján forgásba hozzuk úgy, hogy a tányér egyidejűleg mindkét oldalán suroltatik és így tisztítta­tik. A (p) láncáttétel az alsó (g) hengert (p'j fogaskerékpár közvetítésével hajtja, a fölső (h) henger az (i) kefeszalag által kapja hajtását. Hogy a tányér a két kefélőeszköz között a kád fenekére ne csússzék, a kád feneke fölött hossziránybán két (q) és ke­resztirányban egy (r) sodrony van kifeszítve, melyeken a tányér széle nyugszik. A meg­mosott tányérok szárítására a gépen két ellenkező irányban forgatott (s, t) tányér van elrendezve, melyek szivacsfölülettel vannak burkolva. Az alsó (s) tányér az (u) kúpkerékáttétel és a fölső (t) tányér a (v) kúpkerék és (w) lánckerékáttétel útján az (n) tengelyről hajtatik. A megszárítandó tányért a két szivacsfölület közé csúsz­tatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gép tányérok és hasonlók tisztítására, jellemezve egy vízzel tölthető kádban forgathatóan ágyazott, kefebevonattal el­látott (c) tisztítókerék és ezzel szemben lenghetően ágyazott (d) keret által, me­lyen két (g, h) hengerre fektetett kefe­bevonattal ellátott (i) szalag van elren-

Next

/
Thumbnails
Contents