56207. lajstromszámú szabadalom • Seprő

Megjelent 1913. évi május hó 31-én. MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI IgOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56207. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Söprő. PAMMER FRIEDRICH HÁZTULAJDONOS FIA JUDENBURGBAN. A bejelentés napja 1910 december hó 17-ike. A találmány tárgya oly söprő, melynél a tulajdonképi söprőrész a nyelet magában foglaló keretbe könnyen kicserélhető módon van beillesztve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben. A tulajdonképi (a) söprő a (b) tartólécé­vel együtt a négyszögkeresztmetszetű (c) keretbe van beillesztve és pedig oly módon, hogy az (a) söprők a keret alján lévő (e) hosszirányú kivágáson keresztül nyúlnak lefelé, míg a (b) tartóléc a keretnek alsó párkányain fekszik föl. A kerethez van erősítve a nyél fölvételére szolgáló (f) hü­vely, melybe a (d) nyél lazán vagy csavar­menet segítségével erősíttetik be. A (c) ke­| ret és az (f) tartóhüvely egymással a (g) merevítőlemez útján állanak szilárd össze­köttetésben. A (c) keret természetesen lehet nem­csak négyszög-, hanem kör- trapéz stb. ke­resztmetszetű is. SZABADALMI IGÉNY. Söprő, jellemezve a tulajdonképpeni kicse­rélhető söprőrész uek fölvételére szolgáló tartókerettel, melynek oldalrésze a ki cserélhető söprő behelyezése céljából nyitott, míg alsó fölületén egy hossz­irányú nyílás van alkalmazva, melyen keresztül a söprők lefelé nyúlnak, a ke­ret fölső részén pedig a söprőnyél föl­vételére szolgáló hüvely van alkal­mazva. (1 rajzlap melléklettel.) PALIAS RÉ8ZVÉNYTÁB8A8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTED.

Next

/
Thumbnails
Contents