56181. lajstromszámú szabadalom • Lábtörlőgyékény

Megjelent 19V4. évi május üó 29-én. MAGY. ggg. KIR SZABADALMI gBffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56181. szám. XX/e. OSZTÁLY. Lábtörlő gyékény. LINDECK HANS GYÁROS KAISERSLAUTERNBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 16-ika. Elsőbbsége 19i0 május hó 17-ike. A találmány tárgya lábtörlő gyékény a cipő orrának és oldalainak tisztítására való kicserélhető függélyes tisztítófölülettel. A találmány újdonsága lényegileg egy leve­hető tisztítókefe alkalmazásában van, amely oly módon van a gyékénykereten elren­dezve, hogy könnyen áthelyezhető és ki­cserélhető úgy, hogy a gyékény mindkét oldalán egyenletesen használódik el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve, és pedig' az 1. ábra egy drótból készült gyékényt mu­tat távlati nézetben, az egyik hosszoldalán alkalmazott függélyes tisztítókefével, a 2. ábra az 1. ábra fölülnézete, a 3. ábra pedig1 a kefének a gyékénykere­ten való megerősítését mutatja nagyobb léptékben. • Az (a) drötgyékény (r) keretje egyik ol­dalán (c) fülekkel van ellátva, 'amelyekbe a függélyes (b) tisztítókefe hátához erősí­tett (d) csapok vannak beledugva. Ha a gyékény egyik oldalán elkopott, úgy azt a kefe kiemelése után megfordítjuk és a kefét a most már fölül fekvő használatlan gyékényfölületre helyezzük. Ha a kefe ko­rábban kopnék el, mint a gyékény, úgy a kefét újjal pótolhatjuk. Ily módon az el­kopott részeket megújíthatjuk úgy, hogy az egész lábtörlő egyenletesen és teljesen fölhasználódhatik. SZABADALMI IGÉNY. Lábtörlő gyékény a cipő orrának és oldalai­nak tisztítására való kicserélhető füg­gélyes tisztítófölülettel, azáltal jelle­mezve, hogy a füg-gélyes tiszti tó£ölül&­tet egy tetszőleges anyagú (b) kefe ké­pezi, amely (d) csapjainál fogva az (r) gyékénykereten alkalmazott (c) fülekbe van kiemelhetően beledugva úgy, hogy a gyékény fölső fölületének elkopása után megfordítható. (1 rajzlap mellékletit 1.) P ALLAS AÉ8ZVÉNYTÁRSA8Á0 NYOWOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents