56152. lajstromszámú szabadalom • Egyszeres szélességű egytekercses körforgógép nyolc-, hat-, négy- és kétoldalas újságok nyomtatására

Megjelent 1913. évi május I2 5 2 9 -én . MAGY. WW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56152- szám. ix/e. OSZTÁLY. Egyszeres szélességű egytekercses körforgógép nyolc-, hat-, négy- és kétoldalas újságok nyomtatására. VOGTLÁNDISCHE MASCHINENFABRIK (VORMALS J. C. & H. DIET­RICH) ACTIENGESELLSCHAFT CÉG PLAUENBEN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgya egyszeres széles­ségű egy tekercses körforgó gép nyolc-, hat-, négy- és kétoldalas újságok nyomta­tására, mely úgy van kiképezve, hogy ezen összes nyomatok a mindenkori oldalszám­nak megfelelő számú, egyenletes kiképzésű nyomtató lemezek egyetlen sora által állít­tatnak elő. Ismert elrendezésekkel szemben az uj gépnél különböző szélességű papírtekercsek nincsenek és a nyomtató lemezeknek két­háromszoros előállítása és időrabló kicseré­lése nem szükséges; emellett a gép a leg­nagyobb mértékben egyszerű, hozzáférhető és kényelmesen kezelhető. A mellékelt rajzon a gép az 1., 3. és 5. ábrákon szkémásan van föltüntetve. Ezen ábrákon a szokásos (1, 2, 3, 4) njomtató hengerek láthatók, míg a 2., 4. és és 6. ábrán a formahenger egész, háromnegyed és fél kerületének síkba fejtése látható. A pontozott x—x vonal az ív lemetszésének helyét mutatja. Nyolcoldalas nyomásnál a papírszalag az (1, 2, 3, 4) lemeztartó vagy nyomtató hen­gereken keresztül végnélkül a hornyolt (5) hajtogató hengerig halad. A (6) tűk a pa­pírszalagot a (2) hengerről leszedik és a nyíl irányában a (7) tű- és késhengerhez vezetik. A (7) henger (8) tűi a papírszala­got az (5) henger (6) tűitől átveszik és el­lenkező irányban magukkal viszik (la. ábra), Az (5) és (7) hengerek további forgásánál az (5) henger (6) tűi ismét a (2) hengeren fekvő papírszalaghoz közelednek, abba be­szúródnak és a papírszalagot a nyíl irányá­ban a (7) henger körzetébe viszik. Egy bi­zonyos helyen az (5) és (7) hengerek tűi találkoznak és egymás mögé kerülnek (lb. ábra). Mielőtt a tűk találkoznának, a (6) tűk által hozzávezetett papírszalagot a' (7) hen­ger (9) kései levágják. Ez a metszésvonal a 2. ábrán x—x-el van jelölve. A levágás után a (6) tűk mindenekelőtt az előbb megragadott papírszalagot viszik magukkal, egyúttal azonban a (6) tűk a kések által levágott papirszalagrészt a (8) tűkről lesze­dik és a két papirréteget a (10) hajtogató henger mentén az 1. ábrán látható hely­zetbe viszik. Az először leválasztott iv, mely a nyomtatás kezdetén a (7) henger köré fektettetett, most fölül fekszik, 'míg a (2) hengerről utóbb leszedett és még le nem vágott papirszalagrész alul van. Ebben a

Next

/
Thumbnails
Contents